Case Study: Praca zespołowa na rzecz lepszej należytej staranności (IDD)

Pracownik Leśnictwa 

Praca zespołowa na rzecz lepszej należytej staranności (IDD)

„Jak możemy konsekwentnie zapewniać zrównoważone pozyskiwanie włókna drzewnego w globalnej organizacji z ponad 350 lokalizacjami?” pyta Emilio Ledesma: „Chcieliśmy stworzyć globalny system, który obejmuje zarówno certyfikowane CoC, jak i wymogi regulacyjne”.

Odpowiedzią jest platforma Wood Fibre Risk Assessment: narzędzie oparte na Microsoft SharePoint, z którego mogą korzystać wszyscy menedżerowie CoC i lokalni nabywcy na całym świecie. Jest to produkt międzynarodowego zespołu ze wszystkich istotnych witryn Smurfit Kappa. Na przykład Matteo Ferrari (Włoch, pracujący w Holandii) ocenił dużych dostawców kupowanych centralnie, podczas gdy Emilio Ledsema (Meksykańczyk) i Pierre Dumestre (Francuz) wykorzystali swoje bogate doświadczenie w zakresie szczególnych wymagań lokalnych dostawców.

„Najpierw musieliśmy wymienić gatunki drewna i kraj pochodzenia dla wszystkich naszych papierni i zewnętrznych dostawców papieru”, mówi Matteo, „Wraz z naszą organizacją partnerską „Preferred by Nature” wykorzystaliśmy krajowe oceny ryzyka FSC, aby zaktualizować międzynarodową mapę oceny ryzyka w Smurfit Kappa. Następnie, korzystając ze statusu CoC dostawców i naszego standardowego schematu podejmowania decyzji zakupowych, podzieliliśmy wszystkich centralnie kupowanych dostawców papieru na wysokie, średnie lub niskie ryzyko. W przypadku dostawców wysokiego ryzyka pracowaliśmy wspólnie, aby znaleźć odpowiednie działania łagodzące ryzyko.

Procedura Due Diligence System (DDS) i korzystanie z platformy Assessment zostały wdrożone poprzez spotkania zespołów i szkolenia w zakresie ryzyka pochodzenia włókien, proces, który został zweryfikowany przez podmiot zewnętrzny przez „Preferred by Nature”. Jest to część naszego DDS, zapewniającego wdrożenie polityki zrównoważonego rozwoju Smurfit Kappa na poziomie lokalnym i centralnym. Wszystko to idzie w kierunku wspierania SDG 15 „Promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów” i SDG 12 Odpowiedzialnej Produkcji. Jednocześnie wobec rosnących wymagań regulacyjnych w Wielkiej Brytanii, która tworzy własne przepisy dotyczące zrównoważonych włókien, obok rozporządzenia UE w sprawie drewna i amerykańskiej ustawy Lacey, działamy tak aby się do nich dostosować.

Platforma oceny promuje również uczciwość. „Oznacza to, że nie przestajemy korzystać z niecertyfikowanych małych dostawców – pomagamy im uzyskać ich certyfikację”, mówi Pierre. „Ponad 93% naszych opakowań ma certyfikat FSC, a certyfikacja CoC ułatwia nam to, ale uzyskanie certyfikatu CoC zajmie wszystkim trochę czasu”.

„To był naprawdę wysiłek zespołowy” — mówi Matteo. Pierre skomentował; „Możemy to zrobić, ponieważ jesteśmy bardzo zorganizowaną grupą, ze zharmonizowanym nazewnictwem materiałów i informacji. Procedura Platformy i DDS określa jasny status dostawcy dla wszystkich w Smurfit Kappa.”