Smurfit Kappa | Cele i osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Cele i osiągnięcia

Postać Pracownika 

Nasze ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój zawsze był częścią naszego kodu DNA. Nasze zobowiązania Better Planet 2050 precyzyjnie określają nasze cele i działania, które realizujemy aby chronić to, na czym szczególnie nam zależy: naszą planetę, naszych ludzi, nasz biznes. 

Te ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju pokazują nasze zaangażowanie we wspieranie dobrze prosperujących społeczności, właściwy rozwój naszego biznesu i współtworzenie lepszej planety.

Poniżej prezentujemy nasze cele wraz z poziomem ich realizacji. 

Nasze zobowiązania Better Planet 2050

Ikona zmiany klimatu

Zmiany klimatyczne

 • CEL: naszą ambicją jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. przy zmniejszeniu do 2030 r. intensywności emisji z paliw kopalnych o 55%.
 • OSIĄGNIĘCIE: zmniejszenie emisji z paliw kopalnych o 43,7% od 2005 r.
Ikona wody

Woda

 • CEL: 60% redukcji chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT do 2025 r.
 • OSIĄGNIĘCIA: 35,7% redukcji chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT od 2005r.
Ikona wody

Woda

 • CEL: Zmniejszenie zużycia wody o 1% w skali roku.
 • OSIĄGNIECIE: 2023 r. - zmniejszenie intensywności zużycia wody rok do roku o 1,8%
Ikona odpadów

Odpady

 • CEL: zmniejszenie o 30% ilości odpadów na wysypiskach śmieci do 2025 r.
 • OSIĄGNIĘCIE: od 2013 roku zmniejszyliśmy liczbę odpadów o 35,8%.
Ikona osób

Ludzie

 • CEL: 25% stanowisk kierowniczych zajmowanych przez kobiety do 2024 r.
 • OSIĄGNIECIE: 25,1% stanowisk kierowniczych piastują kobiety - stan na koniec 2023 r.
Ikona lasu

Lasy

 • CEL: >95% opakowań sprzedawanych klientom z certyfikatem Chain of Custody do 2025 r.
 • OSIĄGNIĘCIE: 95,5% opakowań sprzedanych z certyfikatem Chain of Custody w 2023 r.
Ikona zdrowia

Zdrowie i bezpieczeństwo

 • CEL: 5% redukcja ilości zarejestrowanych incydentów (ang. Total Recordable Incident Rate-TRIR) rocznie.
 • OSIĄGNIĘCIE:  wzrost o 3,9% wskaźnika wypadków podlegających rejestracji w 2023 r.
Ikona społeczności

Społeczności lokalne

 • CEL: W latach 2020-2025 przekazane zostanie 24 mln € na wsparcie inicjatyw środowiskowych i społecznych.
 • OSIĄGNIĘCIE: 25,6 mln € przekazanych od 2020 r. na wsparcie inicjatyw społecznych, środowiskowych i społecznościowych.