Case Study: Roermond - wiodąca papiernia działająca w obiegu zamkniętym

Recykling w Roermond 

Papiernia Smurfit Kappa Roermond Papier w sposób zrównoważony i energooszczędny dąży do uzyskania jak największej wartości dodanej z zasobów jakimi dysponuje. Właśnie dlatego papiernia pracuje w obiegu zamkniętym koncentrując się na jak najlepszym wykorzystaniu istniejących surowców, energii i wody. Odpady, których nie można wykorzystać w papierni również poddawane są recyklingowi dzięki współpracy z lokalnymi partnerami z różnych sektorów. To jest właśnie podejście cyrkularne. 

„Aby jak najlepiej wykorzystać surowce wtórne potrzebne jest właściwe odseparowanie materiałów. Rozdzielanie zaczyna się już na samym początku procesu produkcji papieru, ale jest też ważne w całym procesie produkcyjnym” — mówi Wouter Lap, dyrektor zarządzający Roermond Papier.

„Nasza papiernia w Roermond jest liderem, jeśli chodzi o cyrkulacyjność. Aż 99% surowca, który trafia do nas, wykorzystywane jest ponownie i dostaje drugie życie”.

W latach 2013 i 2019 papiernia Roermond została wyróżniona nagrodą PPI za strategię bioenergetyczną i wiodącą pozycję w zakresie ochrony środowiska. 100% używanych surowców pochodzi ze zrównoważonych źródeł, z czego większość jest przetwarzana na papier. Zgodnie z naszym cyrkularnym podejściem, wszystkie tzw. odpady czy produkty uboczne są ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi i przekształcane w wartościowe materiały. Z około 1000 kg makulatury przekazanej do recyklingu, trafiającej do papierni Roermond zaledwie 1% obecnie nie jest wykorzystywany.

Innowacje i nieustanne doskonalenie procesów w papierni powoduje postęp w zmniejszaniu zużycia energii. Pomimo wzrostu produkcji aż o 95% względem 1990 roku, emisja CO2 zwiększyła się zaledwie o 19%, co oznacza że wzrost produkcji okazał się niemal neutralny dla środowiska. Wynika to ze znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla w całym procesie. 

Smurfit Kappa wciąż stara się stwarzać nowe możliwości, by osiągnąć wyznaczony cel, jakim jest zerowa emisja CO2 do 2050 r. Tej kwestii jesteśmy jednak uzależnieni od nowych i innowacyjnych technologii.