Podobně jako řada jiných webů používáme a uchováváme soubory cookie ve vašem počítači. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky a poskytovat vám relevantnější služby jak na webu, tak prostřednictvím dalších médií. Další informace najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč. Pro lepší zobrazení si stáhněte aktualizovaný prohlížeč (IE8 +, Firefox, Google Chrome nebo Apple Safari).

Sociální aspekty

​Jsme rádi, že máme rozmanité pracovníky. Řídíme se závazkem uplatňovat spravedlivé postupy a rovné zacházení se všemi našimi zaměstnanci i externími stranami, včetně obchodních partnerů a obcí, v nichž působíme.

Považujeme za důležité, abychom pracovali na otevřené komunikaci s našimi zaměstnanci a jejich zástupci.

K tématům patří:

  • ochrana zdraví a bezpečnost
  • pracovní podmínky
  • zaměstnanecké podmínky
  • výkon podniku a výhled do budoucna

Našim zaměstnancům pravidelně poskytujeme aktuální informace o celkové výkonnosti organizace a dalších relevantních sociálních otázkách. Klíčovým cílem je rozvoj našich zaměstnanců. Povzbuzujeme naše zaměstnance, aby využívali svůj potenciál na základě průběžného školení. Podporujeme několik školicích a rozvojových programů a propagujeme příležitosti k osobnímu růstu.

Každý rok se předávají interní ceny, jejichž cílem je vyjádřit uznání za podnikání, inovace a vynikající výkonnost a také tyto věci odměnit a zároveň k nim pracovníky motivovat. Ocenění zahrnují oblasti jako jsou výroba, inovace, bezpečnost a udržitelnost. Ceny jsou pro všechny zaměstnance transparentní a přispívají k vytváření inspirujícího prostředí.

Kodex obchodního jednání

Náš postoj k dodržování právních předpisů, respektování etických norem a náš závazek vůči lidem.

Čtěte více

Zapojení do života společnosti

Aktivně podporujeme a prosazujeme činnosti pro společnost a zapojení se do života společnosti.

Čtěte více

Ochrana zdraví a bezpečnost

Dbáme na zdraví, bezpečnost a blaho všech lidí, na něž má dopad naše činnost, a minimalizujeme vliv našeho podnikání na životní prostředí.

Čtěte více

Nejnovější případové studie

Více případových studií

Školení a rozvoj zaměstnanců

Zaměřujeme se na informování a inspirování našich pracovníků, aby se dívali do budoucnosti, a to jak v profesním, tak v osobním životě.

Čtěte více