Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Oblasti výzkumu a vývoje

Náš přístup k inovacím je naprosto tržní a zaměřuje se na řešení Vašich problémů.

Ať už prostřednictvím vývoje výrobků, zlepšení procesů nebo optimalizace efektivity dodavatelského řetězce, náš proces inovace začíná pochopením vašeho trhu. Proto máme podpůrnou síť Center pro výzkum a vývoj, Experience centra a jedinečné nástroje, které nám pomáhají vytvářet obalová řešení, která jsou vhodná pro daný účel, nákladově efektivní a udržitelná.

Naše hlavní oblasti výzkumu a vývoje zahrnují tyto oblasti:

Mechanics

Mechanika papíru a lepenky

Pomocí poznatků z oblasti strojírenství ohledně designu a pomocí nejmodernějšího výzkumu založeného na experimentech a modelování můžeme vylepšit a znovu "vynalézt" papír, lepenku nebo obalové výrobky. Přečtěte si více

 Quality

Kvalita

Kvalita začíná návrhem správného obalového řešení a zahrnuje mnohem víc než jen vytvoření dobré krabice. Obal by měl fungovat v celém dodavatelském řetězci našich zákazníků. Přečtěte si více

Process_Control

Kontrola procesu

Efektivní kontrola a design našich procesů jsou nutné pro vytvoření výrobku vysoké kvality za co nejnižší náklady a s konzistentní kvalitou. Více informací naleznete zde

Supply_Chain

Technologie dodavatelského řetězce

Pečlivě testujeme výkonnost papíru, lepenky a obalů v celém dodavatelském řetězci. Pokud jde o výrobky, obaly a paletizaci, naši odborníci musí brát v úvahu různé druhy dopravy a různé druhy klimatu. Zjistit více

Print-Expertise

Odborné znalosti v oblasti tisku

Prostřednictvím našeho výzkumu zkoumáme vztah mezi papírem, tiskařskými barvami a tiskařskými technikami, přičemž neustále zlepšujeme vlastnosti našeho papíru s ohledem na tisk, jako např. absorpce, hladkost a lesk. Další informace

 Consumer_Data

Spotřebitelský výzkum

Díky poznatkům z analýzy více než 50 000 zákazníků ve 28 produktových kategoriích ve 13 zemích optimalizujeme dopad prodeje obalů pro regálový prodej, obalů pro elektronický prodej (eCommerce) a displejů pro místo prodeje (POS). Více informací naleznete zde

Product_Safety

Bezpečnost potravin

Bezpečnost našich spotřebitelů v oblasti obalů, které přichází do kontaktu s potravinami, je naší nejvyšší prioritou. Náš tým má odborné znalosti v oblasti výroby a vývoje papíru, lepenky a obalů, které musí vyhovovat požadavkům na bezpečnost potravin. Více informací naleznete zde