Náš kruhový obchodní model

adidas video

Náš holistický přístup začíná naším kruhovým obchodním modelem, který umožňuje obnovitelnost našich operací.

Nahrazujeme přírodní zdroje, které potřebujeme, prvotní zdroje využíváme tím nejlepším způsobem a opětovně využíváme všechno, co jde. Tento kruhový přístup zvyšuje produktivitu zdrojů a zároveň zvyšuje naši konkurenceschopnost.

Ve Smurfit Kappa začíná náš model uzavřeného obvodu u 100% obnovitelných, udržitelných, primárních surovin. Náš zavedený a integrovaný přístup k odpovědnosti výrobců a recyklaci papíru znamená, že 76 % naší suroviny tvoří převážně postspotřebitelské recyklované vlákno – více než u jakýchkoli jiných obalových materiálů.

Používáme organické vedlejší produkty, jako jsou biopaliva, a opakovaně používáme vlákna oddělená úpravou vody v našem procesu výroby papíru. Dodávky recyklovaného papíru obsahují také další materiály, jako např. kov, plast, textil, dřevo a písek, které v našich procesech nemůžeme využít. Kdykoli je to možné, spolupracujeme s místními organizacemi, abychom pro tyto materiály nalezli alternativní způsoby využití, přičemž na místní úrovni vytváříme nové obchodní příležitosti. Tento obvod také uzavíráme partnerstvím s jinými sektory. Například při výrobě papíru z panenského vlákna získáváme terpentýn a talový olej, což jsou suroviny pro chemický, zdravotnický a farmaceutický průmysl.

Při vývoji našich výrobků pracujeme na synergii v rámci celého hodnotového řetězce. Například použití jednomateriálových řešení přináší efektivitu v obalech našich zákazníků a navíc zlepšuje recyklovatelnost obalu po jeho použití.

Lesy jsou samy o sobě uzavřeným obvodem, což je zásadní pro místní klima a vodní cykly. Pokud se v nich hospodaří udržitelným způsobem, poskytují také suroviny pro průmysl a zaměstnanost.