Udržitelnost | Přístup | Smurfit Kappa

Přístup

adidas video

Náš přístup je od začátku až do konce (end-to-end)

Skutečná udržitelnost funguje od začátku do konce: od nákupu a spolupráce s našimi dodavateli, přes výrobu a výrobky, které dodáváme svým zákazníkům.

Naše ekonomické cíle jsou v souladu s naší sociální, komunitní a environmentální odpovědností. Díky našemu holistickému přístupu k designu a výrobě produktů můžeme nabídnout správně vyvážená obalová řešení vhodná pro daný účel, která minimalizují neefektivitu a plýtvání. Do každého vlákna projektujeme udržitelnost.

Náš kruhový model se zaměřuje na pozitivní dopad na klima, pokud jde o snížení množství uhlíku a odpadu. Vše začíná tím, že je náš výrobek kruhový, protože je vyroben ze 100% obnovitelné, recyklovatelné a biologicky odbouratelné primární suroviny. Nejde jen o samotné výrobky, respektive jednotlivé výrobní kroky, ale o kompletní proces. Jak získáváme suroviny, jak vytváříme naše výrobky, jak se používají a co se stane, když dosáhnou konce životnosti

Náš novější přístup k udržitelnému financování dále integruje ambice v oblasti udržitelnosti ve středobodu našeho obchodního modelu do naší strategie financování. Jako součást tohoto trvalého závazku jsme spustili Rámec zeleného financování (Green Finance Framework), který odráží udržitelný a kruhový charakter našeho obchodního modelu. Zohledňuje naše úsilí o výrobu kruhových výrobků, opětovné použití recyklovaného papíru nebo certifikovaných udržitelných surovin a zavádění kruhových výrobních procesů, které neustále zlepšujeme.  

Výborné porozumění podnikatelskému prostředí nám umožňuje se stále více integrovat do kruhové ekonomiky a podporovat udržitelnost ve všech oblastech našeho hodnotového řetězce, která pozitivně ovlivňuje planetu, lidi a podnikání s pozitivním dopadem, což je v souladu s plněním cílů udržitelného rozvoje OSN.

Prohlédněte si naše strategické priority