Naše cesta k čisté nule

 

 

Skutečná udržitelnost funguje od začátku do konce: od nákupu a spolupráce s našimi dodavateli, přes výrobu a výrobky, které dodáváme svým zákazníkům. Naše ekonomické cíle jsou v souladu s naší sociální, komunitní a environmentální odpovědností. Díky našim dlouhodobým ambicím, cílům ověřeným třetí stranou a neutuchající činnosti dnes máme dobrou pozici pro plnění svých závazků.

2005 – náš výchozí bod

 • Rok 2005 je základním rokem pro náš cíl týkající se emisí CO2 

2010 – náš pokrok

 1. Stanovení cíle 20% snížení relativních emisí CO2 do roku 2020 (oproti výchozím hodnotám z roku 2005).
 2. Cíl pro rok 2020 dosáhnout 20% snížení s tím, že do konce roku 2013 se zajistí 21% snížení.
 3. Nový cíl relativního snížení emisí o 25 % stanovený pro rok 2020.
 4. Do roku 2020 byl stanoven cíl snížení o 25 % a byl stanoven ambicióznější cíl relativního snížení emisí o 40 % do roku 2030.
 5. Schválení nového regeneračního kotle v hodnotě 134 milionů EUR v Nettingsdorfu (Rakousko).
 6. Dlouhodobý cíl alespoň čistých nulových emisí do roku 2050 a zvýšení cíle snížení emisí do roku 2030 na 55 %.
 7. 2021: Schválení od iniciativy SBTi pro náš cíl emisí CO2 je v souladu s Pařížskou dohodou a trajektorií hluboko pod 2 °C. Uvedení našich závazků Better Planet 2050

2022 – náš cíl

 1. 2022: Snížení emisí CO2 o 43,9 %. Úspěšně vyzkoušený „vodíkový“ projekt v naší papírně Saillat (Francie). Oznámení významné investice do udržitelného kotle na biomasu v naší papírně v Cali (Kolumbie) ve výši téměř 100 milionů USD.
 2. 2023: Významná investice do naší papírny a závodu na výrobu lepenky ve městě Hoya (Německo). Očekává se snížení emisí CO2 o 5 500 tun ročně.
 3. 2024: Příspěvek od nejmodernějšího udržitelného kotle na biomasu v naší papírně v Cali, od kterého se očekává, že sníží naše globální emise CO2 v rámci rozsahu 1 a rozsahu 2 přibližně o 6 %.
 4. Přehledy našeho ověření třetí stranou.
 5. Cca. 60 projektů určených k realizaci do roku 2030, abychom dosáhli našeho cíle snížení emisí CO2 o 55 %.

2030 až 2050 – náš závazek

 1. Škálování nových a vznikajících technologií, jakmile budou dostupné.
 2. Posouzení technologií pro neutralizaci zbytkového uhlíku s cílem dosáhnout „alespoň“ čisté nuly do roku 2050.  

Stáhněte si náš plán přechodu na čistou nulu

Naše klíčové priority v oblasti udržitelnosti