Open Community 2022

Naše otevřená komunita 2022

Podívejte se, jak budujeme udržitelnou budoucnost v našich komunitách.

Přehrát video

Pevně věříme, že jsme součástí komunit, ve kterých máme tu čest působit.

Ve Smurfit Kappa jsme si dali obrovský závazek, a to podporovat komunity, ve kterých žijeme a pracujeme, a starat se o osoby v obtížné situaci. Naše práce v této oblasti se řídí  cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů.

V roce 2022 se naši zaměstnanci z celého srdce vrhli do získávání tolik potřebných finančních prostředků na pomoc ukrajinskému lidu a zapojili se do mnoha odvážných a kreativních iniciativ na podporu této velmi hodnotné věci.

Oslavili jsme také desáté výročí nadace Smurfit Kappa Foundation , která financuje velké množství projektů, které mění životy zejména v oblasti vzdělávání dětí a mládeže.

Přečtěte si více
Naše brožura Otevřená komunita 2022

Jsme nesmírně hrdí na to, že se v naší úžasné brožuře s názvem „Naše otevřená komunita“ s vámi můžeme ve zkratce podělit o některé z inspirativních aktivit, které se uskutečnily v roce 2022.

STÁHNOUT BROŽURU

Kategorie komunitních projektů

Iniciativa Naše otevřená komunita zahrnuje všechny aspekty našeho zapojení v komunitách, ve kterých působíme po celém světě. Naše iniciativy v komunitách jsme rozdělili do čtyř kategorií.

Posílení postavení komunit

 

66 projektů

Investice do našich komunit prostřednictvím dobrovolnictví, kdy zdarma věnujeme svůj čas, energii a zdroje.

Podpora pohody

 

62 projektů

Aktivní účast na podpoře našich místních komunit

Inspirace pro naši budoucnost

 

33 projektů

Vytváření příležitostí pro všechny prostřednictvím vzdělávání.

Ochrana naší planety

 

12 projektů

Chráníme to nejdůležitější, naše životní prostředí a naši planetu.

Hlavní body komunitního projektu

Naši kolegové z celého světa znovu předložili k zařazení do brožury Naše otevřená komunita spoustu pozoruhodných příběhů. Zde jsou hlavní body

Podpora Ukrajinců
213,136
Vzdálenost v km ušlá pěšky, uběhnutá nebo ujetá na kole pro charitu
40,115
Recyklované kg odpadu
274,788
Lidé pomáhali s lékařským ošetřením
10,454
Podporované rodiny
33,138