Komunity

Community Involvement

Vždy jsme pevně věřili, že jsme součástí komunit, ve kterých máme tu čest působit. Prostřednictvím našich místních operací aktivně podporujeme projekty, které pomáhají budovat udržitelnou budoucnost našich komunit.

Naším cílem je provádět pozitivní a dlouhodobé změny v komunitách, ve kterých působíme. Činíme tak tím, že se zaměřujeme na oblasti, jakými jsou vzdělávání, generování příjmů, spolupráce a spoluúčast.

V roce 2011 jsme založili nadaci Smurfit Kappa Foundation, abychom mohli přispívat na financování projektů, které umožňují lidem zlepšit jejich životy. Dodržujeme vysoké etické a profesionální standardy a naše organizační hodnoty jsou uváděny do života v projektech, kterých se účastníme, a to prostřednictvím dobrovolnictví našich zaměstnanců, našich provozních sociálních investic na místní úrovni a projektů, které podporujeme prostřednictvím nadace Smurfit Kappa Foundation.

Sociální investice 2020–2021
€12.6m
Dary Smurfit Kappa Foundation v období 2012–2021
€9.4m
Projekty Nadace Smurfit Kappa v letech 2012–2021
159
Brožura Otevřená komunita 2021

Smurfit Kappa pevně věří v investice do projektů, které pomáhají budovat udržitelnou budoucnost v komunitách a zemích, ve kterých působí. Podívejte se na některé z těchto iniciativ uvedených v naší brožuře „Otevřená komunita 2021“

STÁHNOUT BROŽURU