Everyone

EveryOne je náš program pro začlenění, rozmanitost a rovnost.

Co máme na mysli pod pojmem začlenění, rozmanitost a rovnost?

Na začátku vývoje našeho programu EveryOne je důležité, abyste pochopili, co si pod pojmy začlenění, rozmanitost a rovnost představujeme.  Existují různé definice, ale pro naši organizaci máme na mysli následující:

Začlenění
Začlenění znamená pro společnost Smurfit Kappa vytvářet skutečně bezpečné a začleňující prostředí, kde všichni cítíme, že sem patříme, povzbuzujeme se a kde můžeme být při práci skutečně sami sebou.
 
Rozmanitost
Rozmanitost znamená pro společnost Smurfit Kappa uznávat a radovat se z různosti našich kultur, tradic, přesvědčení, způsobů života a vidění světa a vzájemně se povzbuzovat ke sdílení našich různých názorů a úhlů pohledu, abychom se mohli ze svých životních příběhů navzájem učit.

Rovnost
Rovnost znamená pro společnost Smurfit Kappa věnovat si navzájem stejný respekt, podporu a příležitosti bez ohledu na naše schopnosti, věk, víru, pohlaví, rasu, bez ohledu na to, koho se rozhodneme milovat nebo jak se rozhodneme identifikovat.

Stáhnout brožuru

Naše chování podle programu EveryOne

Skutečně začleňující pracovní prostředí může existovat tehdy, budeme-li se všichni chovat skutečně inkluzivně. Společnost Smurfit Kappa definovala šest klíčových typů chování, které v našem běžném styku s kolegy podporují začlenění.

Buďte otevření
Otevřete se různým lidem, kulturám, tradicím, přesvědčením a způsobům života.

Ptejte se
Zeptejte se sami sebe: „Jaké mám osobní předsudky?“ Bojujte se svými předsudky tím, že své kolegy požádáte, aby se podělili o své odlišné názory a úhly pohledu.

Respektujte
Respektujte každého za to, co přináší organizaci, a že kultivujte prostředí, ve kterém všichni cítíme, že do něj opravdu patříme.

Oceňujte
Oceňujte své kolegy a važte si jich za to, jací jsou. Projevte jim stejný respekt a přijetí, jaké byste očekávali vůči sobě.

Učte se
Učte se a rozvíjejte se dotazováním, reflexí a sdílením názorů se svými kolegy a osvojujte si jejich znalosti.

Naslouchejte
Naslouchejte svým kolegům, kteří se od vás liší. Vyslechněte si jejich příběhy a oceňte jejich prožité životní příběhy.

 

Naše komunity podle programu EveryOne

Zde uvádíme směřování každé z komunit program u EveryOne:

 • Postižení

  Stát se přístupnou a začleňující organizací, která si váží a podporuje každého, kdo má zdravotní postižení, ať už viditelné nebo skryté.
 • Pohlaví

  Vážit si všech pohlaví na pracovišti a dávat každému rovné příležitosti.
 • Původ, rasa a etnická příslušnost

  Propagovat rovnocenné pracoviště pro každého – osoby jakéhokoli původu, rasy a etnické příslušnosti – zrcadlením rozmanitosti komunit, ve kterých působíme.
 • Rodina a věk

  Uznávat všechny formy rodiny a cenit si zkušeností každého, od mladých po staré.
 • LGBTQ+ a spojenci

  Vytvořit globální pracovní sílu, kde jsou si všichni lidé rovni a kde každý může cítit sounáležitost a to bez ohledu na sexuální orientaci nebo genderovou identitu.
Naše Rada EveryOne

Pro realizaci našeho programu EveryOne jsme vytvořili Radu EveryOne. V jejím čele stojí Tony Smurfit, generální ředitel naší Skupiny, a každou z našich komunit vede výkonný garant.

EveryOne Council
Brožuře EveryOne

Chcete-li si přečíst více o našem programu začlenění, rozmanitosti a rovnosti ve společnosti Smurfit Kappa, včetně všech podrobností o našich definicích, chování, komunitách a struktuře, stačí kliknout zde a stáhnout si naši brožuru EveryOne.

Stáhnout

EveryOne Brochure