Smurfit Kappa | Změna klimatu

Případová studie lesního hospodářství, udržitelné získávání zdrojů

 

Minimalizace spotřeby energie a přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům, včetně biomasy, jsou klíčovými prvky naší strategie pro změnu klimatu, jejímž cílem je snížit naše emise v souladu s Pařížskou dohodou a dosáhnout do roku 2050 alespoň čisté nuly.

Zmírnění změny klimatu je nejnaléhavějším problémem naší doby a naší strategií je snížit emise COv celém našem hodnotovém řetězci. Naše snaha o energetickou účinnost snižuje dopad na klima a zároveň i náklady.  

Naše cíle v oblasti snížení emisí uhlíku byly schváleny iniciativou Science Based Targets initiative (SBTi) jako cíle, které jsou v souladu s cíli požadovanými pro splnění cílů Pařížské dohody.

Naši strategii pro změnu klimatu harmonizujeme s cíli udržitelného rozvoje OSN: 7 (Dostupná a čistá energie), 12 (Odpovědná spotřeba a výroba) a 13 (Opatření v oblasti klimatu). Zaměřujeme se na zvyšování našich vlastních nízkouhlíkových a energeticky účinných výrobních systémů, zvyšování využívání obnovitelných paliv, snižování uhlíkové stopy zákazníků a snižování emisí CO2 v našem dodavatelském řetězci.

Snižování emisí

Pro snížení uhlíkové náročnosti používáme tříbodový přístup:

Efektivní výroba energie

  • Investování do vysoce účinných systémů kombinované výroby tepla a elektřiny (CHP).
  • Zvyšování účinnosti našich stávajících kotelen.

Programy na úsporu energie

  • Snížení spotřeby energie prostřednictvím výzkumu a nových technologií.
  • Investování do snížení emisí CO2 z fosilních paliv

Snižování emisí uhlíku

  • Kde je to možné, přejít na CO2 neutrální biopaliva a jiná obnovitelná řešení.

Pomocí naší sady nástrojů Paper to Box a Pack Expert, spolupracujeme se zákazníky, abychom zjistili uhlíkovou stopu jejich obalů a vyvinuli inteligentní řešení, která mohou významně snížit jejich emise. Pomáháme jim eliminovat odpad z výroby, zjednodušovat nadměrně složité obaly a zvyšovat recyklaci.  

Naše cíle

  • Snížení emisí CO2 o 55 % oproti výchozím hodnotám z roku 2030.
  • Dosáhnout do roku 2050 alespoň „nulových čistých“ emisí..
     

Dosažený pokrok

  • Snížení emisí CO2 o 43,7 % od roku 2005.

Náš plán přechodu čistou nulu

Díky našim dlouhodobým ambicím, cílům ověřeným třetí stranou a neutuchající činnosti dnes máme dobrou pozici pro plnění svých závazků.

PROHLÉDNĚTE SI NÁŠ PLÁN NA DOSAŽENÍ ČISTÉ NULY