Smurfit Kappa - Náš přístup

Náš přístup

Attracting the best minds

Náš jedinečný přístup k Inovaci pro podnikatelský úspěch je založen na kombinování vědy, zkušeností, velké databáze a kreativity v měřítku a s hloubkou, kterou v tomto odvětví nevidíme.

V rámci sítě bystrých inovátorů se shromažďují jejich nápady, které se potom dále rozvíjejí. Tyto chytré hlavy jsou propojeny pomocí sady jedinečných aplikací v 35 zemích a 350 místech. Tento kolektivní inovační systém je určen a zpřístupněn všem interním i externím zúčastněným stranám prostřednictvím našich více než 25 Experience center, center pro výzkum a vývoj a místních center řešení.

Partnerství

Abychom inspirovali naši kolektivní inovační síť, spolupracujeme s univerzitami a různými organizacemi, přinášíme nejlepší myšlenky a spolupracujeme s partnery v dodavatelském řetězci.