Smurfit Kappa | Spotřebitelský řetězec

Spotřebitelský řetězec

Spotřebitelský řetězec 

Náš certifikovaný Spotřebitelský řetězec je vaší zárukou dodavatelského řetězce s prokazatelně udržitelnými obaly.

Ve Smurfit Kappa vyrábíme papír a obaly z panenského a recyklovaného vlákna. Jsme odhodláni zajistit a hospodařit s našimi přírodními zdroji co nejúčinněji a nejzodpovědněji, a to prostřednictvím udržitelného lesního hospodářství na našich vlastních plantážích a v lesích a prostřednictvím transparentních procesů napříč dodavatelským řetězcem. Děláme to proto, abychom dodrželi nejen svůj závazek v oblasti udržitelného rozvoje, ale také závazek našich zákazníků, a abychom zajistili jejich duševní pohodu, pokud jde o původ papírových obalů, které používají.

Svůj závazek jsme uvedli do praxe prostřednictvím dobrovolné účasti ve třech špičkových programech certifikace lesů – FSC® (Forestry Stewardship Council), PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification) a SFI™ (Sustainable Forest Initiative) – a prostřednictvím komplexního systému dodavatelského řetězce certifikovaného Spotřebitelským řetězcem.

Protože obsahuje přísné postupy pro zajišťování dodávek, monitorování a řízení rizik a protože vyžaduje stejné standardy u všech našich dodavatelů, tento přístup ověřený třetí stranou znamená, že můžeme zaručit udržitelnost v každé fázi procesu výroby obalů – doslova od lesů až po vjezd do továrny nebo vstup do provozu.

Také nám umožňuje dostát svým závazkům:

  • 100 % papíru vyrobeného a pořízeného pro naše obalová řešení je certifikováno Spotřebitelským řetězcem FSC®, PEFC™ nebo SFI™
  • 95 % papíru dodávaného zákazníkům je certifikováno Spotřebitelským řetězcem FSC®, PEFC™ nebo SFI™

Podívejte se na naše certifikáty