Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

SMURFIT KAPPA GROUP - SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE

This notice is intended to explain how your Personal Data will be handled by Smurfit Kappa Group (the "Group", "we", "us" and "our") and sets out the information including the personal information detailed below relating to you ("Personal Data") that will be collected and processed by the Group and/or on its behalf by its third party service providers in the context of your dealings with us.

For the purposes of this notice, the controller of your Personal Data is Smurfit Kappa Group of Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4. Overall, your Personal Data will be under the responsibility of the Group. For more information about the Group, including a full list of entities in the Group, click on this link. The entities within the Group have established procedures in place to ensure that your Personal Data is protected.

If you have any questions or concerns about this notice, please email our Compliance Manger Jennifer Victory at jennifer.victory@smurfitkappa.com


2. UPLATNĚNÍ SMĚRNICE

DŮLEŽITÉ: Vezměte prosím na vědomí, že tato Směrnice, ačkoliv byla sestavována v co možná nejkompletnějším nejpřesnějším znění, není vyčerpávající a bude procházet aktualizacemi v souladu s ustanovením článku 11 této Směrnice.

Tato Směrnice je rozdělena do několika článků, z nichž některé nebo všechny mohou být relevantní v závislosti na povaze vztahu ke Skupině. V každém případě budou zachována vaše práva na ochranu osobních údajů podle platné legislativy o ochraně osobních údajů uvedené v článku 10 této Směrnice. Zejména máte právo kdykoliv vznést námitky ke zpracovávání vašich osobních údajů, kdy tak činíme na právním základě sledování našich oprávněných zájmů.

Marketingové a obchodní Kontakty: if you have signed up to receive marketing communications from us, you can read about how we will use your Personal Data for this purpose at section 4 OR by clicking here.

Uživatelé webových stránek: if you use our website, [www.smurfitkappa.com ], (the "Website"), you can read about we use your Personal data as a website user at section 5A. Website users should also read our Cookies Policy.

UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ: if you use our social media accounts (Twitter and LinkedIn), you can read about how we use your Personal data as a social media user at section section 5B.

Stávající zákazníci: if you are an existing customer of Smurfit Kappa Group customer, you can understand how we process your Personal Data for administrative and business purposes at section 6.


3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Podle povahy vzájemného vztahu zpracováváme následující typy osobních údajů:

 • Pokud jste zařazen jako marketingový/obchodní kontakt, zpracováváme vaše jméno, pracovní zařazení, kontaktní informace, obchodní činnost a zájmy, a informace vztahující se k vašemu přihlášení, příjem či zájem o zasílání zpráv z některého nebo všech našich zasílacích seznamů nebo novinek.
 • Pokud jste uživatelem webové stránky, zpracováváme návštěvy naší stránky, vaši polohu a IP adresu, typ internetového vyhledávače, který používáte, a datum a čas vstupu na stránku.
 • If you interact with our social media accounts, we collect Personal Data about you such as name, location, country, job title, company, area of interest, provided that these types of personal data are publicly visible from your social media accounts,
 • Pokud jste stávající zákazník, zpracováváme jméno, podrobnosti o zaměstnavateli, fakturační/platební údaje, podrobnosti o vašich návštěvách, korespondenci a komunikaci s našimi zaměstnanci a veškeré informace, které jste nám osobně, či v zastoupení poskytl.

4. MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ KONTAKTY

Pokud jste zařazen jako marketingový/obchodní kontakt, můžeme získávat, shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pro následující účely:

 • K propagaci/podpoře obchodních aktivit Skupiny.
 • K pozvání na námi organizovanou událost/akci.
 • K rozvoji a udržování vztahů s vámi.
 • K řízení a správě našich vztahů s našimi obchodními kontakty a s našimi zákazníky.
 • K zasílání marketingových materiálů, novinek a ostatních informací.
 • Ke sledování a analýze vašeho zájmu o materiál, který vám zašleme.
 • K zasílání marketingových informací poštou za předpokladu, že proti tomu nevznesete námitky.
 • K pořizování, shromažďování, uchovávání a zasílání fotografií z událostí/akcí Skupiny.

Za těchto okolností se všeobecně spoléháme na váš výslovný souhlas se zasíláním/ poskytováním informací o našich produktech formou přímého marketingu. Za všech ostatních okolností, a to včetně toho, že jsme s vámi již v kontaktu, se spoléháme na váš zájem a výslovný souhlas s dalším zasíláním informací o produktech, o které byste se mohli dle našeho názoru zajímat.

You will always have the opportunity to stop receiving marketing communications. With postal communications you can opt out using the contact details in section 11. [You can always opt out of email marketing from us by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of marketing emails which we send you.]


5A. UŽIVATELÉ WEBOVÝCH STRÁNEK

Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme získávat, shromažďovat a zpracovávat vaše Osobní údaje pro následující účely:

 • K poskytnutí, vylepšení, testování a sledování efektivity webové stránky.
 • Ke sledování ukazatelů, jako jsou například celkový počet návštěvníků stránky, údaje o pohybu na stránce a demografické údaje uživatelů.
 • K zajištění nejúčinnější prezentace a obsahu webové stránky a podpoření vašeho používání stránky.
 • K upozornění na jakékoliv změny webové stránky a/nebo našich služeb.

Získáváme, shromažďujeme a zpracováváme tyto osobní údaje z titulu našeho oprávněného zájmu k zajištění bezproblémového fungování webových stránek a k provedení analýzy obsahu ve smyslu návštěvnického zájmu. Toto nám pomáhá udržovat naši webovou stránku dostupnou a zlepšovat ji na základě vašich zkušeností při její návštěvě.


5B. Uživatelé sociální médií

If you visit our social media accounts, we may obtain, collect and process your Personal Data for the following purposes:

 • For the purpose of understanding our audience’s demographic, preferences and interests, and being able to provide our audience with more relevant information and news via our social media accounts (profiling);
 • For the purpose of optimizing our audience and targeting.

6. STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍCI

Pokud jste stávající zákazník, můžeme získávat, shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pro následující účely:

 • K provádění administrativních, fakturačních/účetních a provozních procesů/činností.
 • Ke kontrole a zodpovězení jakékoli korespondence či doručených dotazů.
 • Ke sledování obchodních výsledků a ke kontrole nákupního chování.
 • K provádění kontroly due diligence (systém náležité péče).
 • K vyřízení objednávek a dodržení našich závazků vyplývajících z jakýchkoli uzavřených smluv o prodeji.
 • Ke zpracování veškerých finančních plateb a ke správě vašeho zákaznického účtu.
 • K uzavírání smluvních vztahů s organizací/subjektem, se kterou jste propojeni.
 • K zasílání marketingových/komerčních sdělení. Další informace naleznete v čl. 4 Směrnice.
 • K dodržení platné legislativy Společnosti členských států Evropské Unie.


Získáváme, shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro výše uvedené účely na základě následujících právních ukotvení:

 • Náš oprávněný zájem je zajistit fungování našeho podnikání a udržovat vztah s vámi (s našimi zákazníky).
 • Nutnost uzavřít smlouvu k zahájení spolupráce s vámi.
 • Nutnost zpracování vašich osobních údajů ve smyslu splnění zákonné povinnosti podle platné legislativy vztahující se na členské státy Evropské unie.

V případě neposkytnutí osobních údajů ke zpracování pro výše uvedené účely vám nelze poskytovat naše služby ani vám prodávat naše produkty.


7. ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V závislosti na vašem jednání, můžeme zveřejnit některé nebo všechny vaše osobní údaje které jsme získali a shromáždili, a to následujícím subjektům: členům a podílníkům Skupiny, poskytovatelům podpůrných služeb, poskytovatelům IT a webových služeb, marketingovým společnostem, PR agenturám, tiskárnám, reklamním agenturám a dalším dodavatelům, různým osobám ve vaší organizaci, třetím stranám zodpovědných za pořádání událostí/akcí nebo veletrhů, odborným poradcům a účetním, orgánům veřejné moci či správy (např. veřejnoprávní subjekty a regulační orgány) a třetím stranám činných v pořizování či prodeji majetku ve vlastnictví Skupiny.


8. PŘEVODY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SKUPINY

We may transfer your Personal Data outside of the European Economic Area ("EEA") to other members of the Group and other recipients. Certain Recipients (our third party service providers and other Smurfit Kappa Group companies) who process your Personal Data on our behalf may transfer your Personal Data outside the EEA to a country that does not provide an adequate level of protection to your Personal Data. Where such transfers occur, it is our policy that: a) they do not occur without our prior written authority; and b) that an appropriate transfer agreement is put in place to protect your Personal Data. If you would like to find out more about any such transfers, please contact our Data Protection Representative whose details are set out in Section 11 of this notice.


9. UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně lze předpokládat, že pro marketingové účely budou vaše osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou. Jakmile uznáme, že již nemáme důvod k uchovávání vašich osobních údajů, odstraníme je z našich systémů.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje uchovávat i na dobu delší, například pokud zpracováváme potenciální nárok anebo v dobré víře předpokládáme, že příslušná či budoucí legislativa může delší uchovávání vašich osobních údajů vyžadovat.


10. VAŠE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT

V souvislosti s vašimi osobními údaji můžete uplatnit několik práv, které jsou uvedeny v článku 8. Zejména se to týká práva vznést námitku ke zpracovávání osobních údajů, pokud tak činíme v našem zájmu. Prosíme, vezměte v potaz, že za určitých okolností není toto právo absolutní.

Právo Výklad
Právo na námitku Máte právo vznést kdykoli námitku ke zpracovávání vašich osobních údajů, kde zpracování provádíme ve prospěch našich zájmů. V případě zpracovávání vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů se ujišťujeme, že zvažujeme a vyvažujeme jakýkoli potenciální dopad na vás a vaše práva na ochranu osobních údajů. Nebudeme vaše osobní údaje využívat k činnostem, kde naše zájmy převyšují vaše (pokud nebudeme mít váš souhlas, a/nebo to nebude zákonem platným pro členské státy Evropské Unie vyžadováno či výslovně povoleno).
Právo na přístup Máte právo žádat kopii vlastních osobních údajů a získat tak přístup k informacím, které o vás máme. Budeme požadovat finanční kompenzaci tohoto úkonu v případě, že shledáme vaši žádost jako neoprávněnou nebo nadbytečnou.
Právo na opravu Máte právo na aktualizaci nebo opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů, které o vás máme.
Právo na výmaz Za určitých okolností mohou být vaše osobní údaje smazány, například pokud uplatníte své právo na námitku (viz níže) a my nemáme závažný důvod ke zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud nebudeme vaše osobní údaje využívat k původním účelům, jak je uvedeno shora v této Směrnici.
Právo na omezení zpracovávání Máte právo požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů v určitých případech, a to včetně takových, kdy jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo je jejich používání nezákonné. Pokud uplatníte toto právo, vaše osobní údaje uložíme a zdržíme se dalšího zpracovávání, dokud nebude situace vyřešena.
Právo na přenositelnost údajů Můžete požádat o předání vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jinému správci údajů, pokud je to pro nás technicky proveditelné. Toto právo můžete uplatnit pouze v případech, kdy: (1) zpracováváme vaše Osobní údaje s vaším souhlasem nebo kde je třeba uzavřít patřičnou smlouvu; a (2) přenos lze zpracovat automaticky.

You can exercise any of these rights by submitting a request to our Data Protection Representative in writing to Jennifer Victory, Beech Hill Drive, Clonskeagh, Dublin 4.

Průběžně budete informováni o jakýchkoli krocích, které jsme provedli na základě vaší žádosti, a to bez zbytečného odkladu a nejpozději jeden měsíc od obdržení vaší žádosti. Tato lhůta může být prodloužena na dva měsíce. Pokud by taková situace nastala, budeme vás neprodleně informovat. V případě, že se budete snažit uplatnit vaše práva na ochranu osobních údajů, berte na vědomí, že budete moci být požádáni o ověření vaší totožnosti.

You also have the right to lodge a complaint with the Data Protection Commission. For further information see www.dataprotection.ie.


11. ZMĚNY SMĚRNICE A OTÁZKY

Pokud bude tato Směrnice v plném či částečném rozsahu změněna, změny vstoupí v platnost s okamžitou platností v době rozeslání/oznámení revidované verze Směrnice.
If at any time we decide to use your Personal Data in a manner significantly different from that stated in this notice, or otherwise disclosed to you at the time it was collected, we will notify you by e-mail or post, and you will have a choice as to whether or not we use your Personal Data in the new manner.

If you have any questions, comments or concerns about the way your Personal Data are being used or processed by the Company, please submit your question, comment or concern in writing to our Data Protection Representative at, jennifer.victory@smurfitkappa.com or by post to Jennifer Victory, Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland.