Smurfit Kappa | Planeta

Planeta

 

Zelenější, modřejší planeta

Naše operace se již mnoho let navrhují podle kruhového obchodního modelu. To znamená hledat řešení s uzavřenou smyčkou, maximalizovat efektivitu zdrojů a minimalizovat množství odpadů, včetně emisí CO2. Znamená to také dodávat obaly, které chrání výrobky našich zákazníků a zamezují vzniku odpadu z obalů a odpadků. V roce 2021 jsme zvýšili svůj příspěvek tím, že jsme se zaměřili na dosažení alespoň nulových čistých emisí CO2 do roku 2050.

Provozujeme kruhový obchodní model využívající převážně recyklované vláknité suroviny. Surovina z primárních vláken, kterou používáme, je obnovitelná a má trvale udržitelný původ. Opětovně využíváme nebo recyklujeme vedlejší toky a využíváme obnovitelné zdroje energie a snažíme se o energetickou účinnost všude tam, kde je to možné. Tento kruhový přístup zvyšuje produktivitu zdrojů a zároveň zvyšuje naši konkurenceschopnost.

Náš kruhový obchodní model začíná u udržitelných primárních surovin. Náš integrovaný přístup k odpovědnosti výrobců a recyklaci papíru znamená, že 77 % naší suroviny tvoří recyklované vlákno. Používáme organické vedlejší produkty, jako jsou biopaliva, cirkulujeme svou technologickou vodu tolikrát, kolikrát je to možné, a spolupracujeme s místními organizacemi, abychom našli alternativní využití pro odpad, který dostáváme spolu s našimi dodávkami sběrového papíru a který nemůžeme použít v našich procesech.

Snížení relativních emisí CO2 (od roku 2005)
43,7 %
Snížení relativního množství odpadů odváženého na skládky (od roku 2013)
35,8 %
Obalová řešení prodávaná jako certifikovaná Spotřebitelským řetězcem
95,5 %

 

Ve vývojové fázi našich výrobků pracujeme na synergii v rámci celého hodnotového řetězce. Například vytvářením jednomateriálových řešení přinášíme efektivitu na obalové linky našich zákazníků a navíc zlepšujeme recyklovatelnost obalu po jeho použití.

Lesy jsou samy o sobě systémem uzavřené smyčky, což je zásadní pro místní klima a vodní systémy. Pokud se v nich hospodaří udržitelným způsobem, poskytují také obnovitelné surovinové zdroje pro průmysl, fungují jako uhlík a zajišťují zaměstnanost.

Čtyři oblasti, na které se zaměřujeme, pokud jde o planetu