Smurfit Kappa - Bezpečnost

Bezpečnost

 

Žádná práce není tak důležitá, aby se nemohla provádět bezpečně.

Dobré životní podmínky všech našich zaměstnanců nebereme na lehkou váhu.

Strategie týkající se našich lidi je strukturovaným plánem, který usiluje o zvýšení spokojenosti, angažovanosti a příležitostí pro každého, kdo usiluje o bezpečné a ohleduplné pracovní prostředí.

Jsme hrdí na naše výsledky v oblasti bezpečnosti a dny BOZP pořádané ve všech zemích a závodech, přičemž dochází k průběžnému snižování počtu nehod způsobujících časový prostoj (LTA). Kampaň "Bezpečnost pro život" se zaměřuje na důležitost bezpečné práce a zároveň plnohodnotného života a zdůrazňuje naše poselství, že žádná práce není tak důležitá, aby se nemohla provádět bezpečně.

Poskytujeme průběžná školení a příležitosti, jako je program Otevřené vedení, který byl vytvořen v obchodní škole INSEAD ve Francii.

Snažíme se být dobrým korporátním občanem všude, kde působíme, zajišťujeme rovnost pohlaví a rovné příležitosti na všech úrovních naší organizace a pomáháme místním společenstvím a životnímu prostředí.

Úcta, rozmanitost a začlenění přispěly k našemu úspěchu a chceme zajistit, aby se tyto hodnoty v budoucnu zachovaly. Rovnoprávnost pohlaví bereme velmi vážně, což znamená, že ženy mají stejnou příležitost rozvíjet svou kariéru jako muži, a to spravedlivým, otevřeným a transparentním způsobem.

 

V rámci naší kampaně "Bezpečnost pro život" nám kolegové z celého světa sdělují, co jim přináší radost a co je motivuje k tomu, aby pracovali bezpečně.

Safety for life