Podávání zpráv o udržitelném rozvoji, SDR 2021

Podávání zpráv o udržitelnosti

Naše zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2021

Stáhnout celou zprávu

Jsme odhodláni být podnikem s pozitivním dopadem, který se snaží o zajištění zelenější a modřejší planety. To znamená dělat správnou věc pro naše lidi, naše komunity a naše životní prostředí prostřednictvím výrobků a procesů, které mají skutečný význam pro naše zákazníky a v celém našem hodnotovém řetězci. Skutečná udržitelnost funguje od začátku do konce: od nákupu a spolupráce s našimi dodavateli, přes výrobu a výrobky, které dodáváme svým zákazníkům. Naše ekonomické cíle jsou v souladu s naší sociální, komunitní a environmentální odpovědností.

Nejdůležitější události udržitelného rozvoje za rok 2021

Přečtěte si naše hlavní body udržitelného rozvoje za rok 2021 a zjistěte, jak přijímáme měřitelná opatření ve všech našich strategických cílech v oblasti udržitelnosti.

ZOBRAZIT ZPRÁVU

Sustainability Report Highlights

Naše nejdůležitější události za rok 2021

Snížení relativních emisí CO2 od roku 2005
41.3%
SDR – Zpráva, emise CO2
Snížení množství odpadu odesílaného na skládky z našich papíren od roku 2013
29.2%
Odpad
Sociální investice 2020–2021
€12.6m
Produkty prodávané s certifikací CoC
93.45%
Snížení CHSK od roku 2005
38.5%
Snížení CHSK, Zpráva SDR
Procentuální zlepšení úrovně zapojení zaměstnanců
13
Zaměstnanci mluví