Smurfit Kappa | Strategie týkající se lidských zdrojů

Strategie týkající se lidských zdrojů

Administrativní pracovníci Smurfit Kappa 

 

Odjakživa bylo ambicí Smurfit Kappa být uznáván jako celosvětově obdivovaná společnost, skvělé místo pro práci a zaměstnavatel, který si vybírá špičkové talenty. Tyto ambice nejsou založeny pouze na našem obchodním růstu, ale také na našem pochopení, že náš úspěch je poháněn našimi vysoce ceněnými a motivovanými týmy po celém světě.

Naše strategie si klade za cíl pomoci nám přilákat, udržet, odměňovat a rozvinout talent a potenciál lidských zdrojů – rozvoj našich lidí za účelem růstu naší společnosti, přičemž dosažení tohoto cíle se konkrétně zaměřuje na:

  • Pochopení organizačních potřeb a obchodní strategie.
  • Identifikaci strategie v oblasti HR a priorit v oblasti lidských zdrojů potřebných k realizaci obchodní strategie.
  • Definování plánu v oblasti HR pro zajištění „lidského kapitálu“ za účelem řešení obchodních výzev a plnění strategie.
  • Zajištění dostupnosti služeb a schopností v oblasti HR pro současné i budoucí potřeby.

Naše strategie týkající se lidských zdrojů je založena na čtyřech klíčových pilířích:

Ikona Rozvoj lidských zdrojů

Rozvoj lidských zdrojů a řízení talentů

Naše ambice:

Pomáháme našim lidem rozvíjet jejich kariéru a naplňovat jejich potenciál, abychom mohli se mohli posouvat vpřed a realizovat své ambice jak pro ně, tak pro naši organizaci.

Ikona Zkušenosti zaměstnanců

Zkušenosti zaměstnanců a interní komunikace

Naše ambice:

Umožnit nepřetržitý obousměrný dialog, díky němuž naši lidé pochopí naši strategii a roli, kterou hrají při jejím prosazování, a inspirovat je k tomu, aby každý den podávali nejlepší výkony.

Ikona Začlenění Rozmanitost Rovnost

Začlenění, rozmanitost a rovnost

Naše ambice:

Vytvořit inkluzivní pracoviště, kde má každý skutečný pocit sounáležitosti a může být každý den v práci svým autentickým já.

Ikona Ceny a uznání

Ceny a uznání

Naše ambice:

Naším cílem je přilákat, udržet a pochopit naše zaměstnance prostřednictvím konkurenčních pracovních postupů. Zajistit, aby naši lidé byli řádně odměňováni nejen po finanční stránce, ale aby také viděli, že jsou jejich úspěchy uznávané a oceňované na pracovišti.