Bezpečnost a pohoda

 

Výroba produktů v bezpečném a zdravém prostředí je důležitá pro všechny naše zúčastněné strany, zejména pro naše zaměstnance, jejich rodiny a komunity, ve kterých působíme. Bezpečnost a pohoda našich pracovníků jsou proto něčím, co bereme velmi vážně.

Zdraví, bezpečnost a pohoda našich týmů po celém světě jsou středobodem fungování Smurfit Kappa a také jádrem naší společenské odpovědnosti. Jsou součástí naší kultury a jsou zakotveny v našich organizačních hodnotách: Bezpečnost, integrita, loajalita a respekt. Naší vizí je skutečně zajistit, aby se každý zaměstnanec Smurfit Kappa vrátil bezpečně domů ke své rodině.

Tento koncept platí nejen pro naše vlastní zaměstnance, ale také pro dodavatele, subdodavatele a další návštěvníky našich závodů. Provozování globálního integrovaného obchodního modelu znamená, že máme k dispozici sadu zdravotních a bezpečnostních postupů a systémů řízení vlastněných a spravovaných zeměmi nebo klastry, které zahrnují všechny naše operace, a to od výrobních prostor po kanceláře. Místní týmy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví zajišťují dodržování místní legislativy a také dodržování zásad SKG a auditních protokolů.

Naše iniciativa Bezpečnost pro život identifikovala šest vysoce rizikových oblastí, pro které byly vytvořeny specifické nástroje na podporu pevného řízení rizik a bezpečných rozhodnutí při práci. Jedná se o tyto oblasti: Odpojení od zdroje energie; Řízení dodavatelů; Kontakt s pohyblivými stroji; Interakce lidí a vozidel; Sklad a dvorky; a Práce ve výškách.

Globální snížení TRIR (celkové zaznamenatelné míry úrazovosti) v roce 2021
1.7%
Průměrný meziroční pokles od roku 2018
14%
Globální skóre zapojení v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce v roce 2021
77%