Smurfit Kappa | Udržitelné a odpovědné zajišťování zdrojů

Udržitelné a odpovědné zajišťování zdrojů

 

Udržitelné zajišťování dodávek je nedílnou součástí vize a strategie společnosti Smurfit Kappa v oblasti udržitelného rozvoje.

Abychom mohli své podnikání rozvíjet udržitelným způsobem, naše materiály, zboží a služby musí mít správnou kvalitu a náklady, ale také musí pocházet ze spolehlivých a důvěryhodných zdrojů.

Náš program udržitelného zajišťování dodávek přesahuje rámec regulačních požadavků. Vytvářením udržitelnějších dodavatelských řetězců můžeme řídit rizika a náklady, inovovat, rozvíjet nové příjmové toky a přidávat hodnotu značkám Smurfit Kappa a našich zákazníků.

Program udržitelného zajišťování dodávek Smurfit Kappa je založen na sedmi pilířích: kvalita, hygiena a bezpečnost, kontinuita obchodních činností, výroba, neustálé zlepšování, servis a technická podpora a životní prostředí a udržitelný rozvoj. Všechny mají významný dopad na udržitelnost: posouzení rizik dodavatelů; zaměření se na příslušné dodavatelské procesy (zejména pokud jde o kontinuitu obchodních činností); snižování rizik souvisejících s ekologickými, sociálními a kvalitativními záležitostmi a snižování množství odpadů splněním požadavků na bezpečnost potravin. Tím, že se na ně zaměřujeme, můžeme podporovat udržitelný růst a nalézt příležitosti a zajistit synergii s našimi dodavateli.

Nejdůležitější kategorií pro nás a pro naše zúčastněné strany jsou suroviny. Protože pracujeme s výrobky na bázi vláken, zajišťování dodávek dřeva a recyklovaného papíru je životně důležité.

Zajišťování dodávek materiálu, zboží a služeb představuje jedinou a největší nákladovou položku společnosti Smurfit Kappa, a proto investujeme do procesu mapování rizik na míru, abychom odhalili všechny oblasti, které nás znepokojují v našem dodavatelském řetězci.