Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Rozvoj talentů

Jako společnost máme zodpovědnost identifikovat talent našich lidí a nabídnout jim příležitost rozvinout a využít jejich plný potenciál. Vzdělávání a rozvoj jsou nezbytnou součástí tohoto procesu. Doporučujeme všem našim zaměstnancům, aby se začali učit nové poznatky a dovednosti bez ohledu na to, v jaké fázi své kariéry ve Smurfit Kappa se právě nacházejí nebo jakou pozici v naší organizaci zastávají.

Všechny naše programy probíhají každoročně ve Smurfit Kappa pod označením "Smurfit Kappa Academy". Naše Programy školení a rozvoje poskytují přehled o tom, co může Smurfit Kappa nabídnout svým zaměstnancům, kteří mají ambice posunout se dál. Ve všech našich zemích je k dispozici mnoho dalších programů organizovaných místními HR odděleními.

 

HR-Graduates_Workshops

Workshop pro absolventy

Cílem tohoto workshopu je zapojit absolventy na začátku jejich kariéry do všech činností Smurfit Kappa a poskytnout jim ve společnosti větší prostor. Workshop pro absolventy je sestaven tak, aby se naši absolventi mohli seznámit se širokou škálou výrobků společnosti Smurfit Kappa a aby lépe pochopili možnosti, které jim společnost může pro rozvoj jejich kariéry nabídnout.

HR-AMD

Rozvoj pokročilých manažerských dovedností (AMD)

Program s názvem Rozvoj pokročilých manažerských dovedností (AMD) je nastaven tak, aby rozvíjel vysoký potenciál talentů v celé SKG a zlepšoval jejich zkušenosti ve Smurfit Kappa. Osnovy interních a externích prezentací a workshopů představují pro účastníky významnou příležitost dozvědět se více o směřování Smurfit Kappa mimo jejich každodenní práci a rozvíjet se jak osobně, tak i profesionálně.

HR-GMP

Globální program pro manažery (GMP)

Tento program podporuje úspěšný přesun pracovníků na manažerské pozice a jejich další rozvoj. Účastníci z celé SKG se připojí k tomuto programu po jmenování do manažerské pozice. Tento program je velice rozmanitý a díky němu tito manažeři získají nástroje a informace, které potřebují úspěšní manažeři ve Smurfit Kappa.

HR-Open_Leadership

Otevřené vedení (Open Leadership)

Program Smurfit Kappa s názvem Otevřené vedení je nedávným přírůstkem v nabídce školení SKG. Smurfit Kappa spolupracuje se společností INSEAD, což je jedna z předních světových obchodních škol, za účelem vytvoření programu na míru, který vychází z modelu Otevřeného vedení Smurfit Kappa. Tento model je výsledkem jednoročního projektu, který zahrnuje vedoucí pracovníky Smurfit Kappa na všech úrovních organizace a identifikuje devět klíčových schopností, které jsou v podniku Smurfit Kappa považovány za životně důležité pro dosažení udržitelného růstu a dlouhodobého úspěchu.

HR-Senior_Leadership

Rozvoj vrcholových manažerů

Rozvoj našich vedoucích pracovníků se nezastaví, ani když dosáhnou určité pozice ve Smurfit Kappa. Podporujeme vedoucí pracovníky na všech úrovních v naší organizaci k tomu, aby se neustále vzdělávali. Smurfit Kappa nabízí většině vedoucích pracovníků na úrovni Generálního ředitele dané země nebo na podobné pozici řadu vysoce profesionálních a zajímavých programů u předních světových obchodních škol, mezi které patří:
• INSEAD ve Francii
• London Business School ve Spojeném království
• Harvard University ve Spojených státech.

 HR-English-Language-Immersi

Program pro osvojení anglického jazyka

Tento program podporuje úspěšně rozvoj znalostí anglického jazyka v celé SKG. The Horner School of English nabízí standardní týdenní intenzivní program anglického jazyka. Škola sídlí v centru Dublinu a účastníci kurzu bydlí u pečlivě vybrané hostitelské rodiny, což jim dává neocenitelnou příležitost procvičit si angličtinu ve večerních hodinách.

 HR-Online_Programme

Online program anglického jazyka

Naše online platforma pro výuku angličtiny poskytovaná společností EF (English First) je určena těm, kteří upřednostňují alternativu k tradičnímu učení ve třídě. Nabízí naprosto flexibilní učení, a to doma, v kanceláři, na tabletu nebo ve smartphonu. Účastníci si mohou zvolit, kdy a jaký druh angličtiny se budou učit, a to od angličtiny obecné, angličtiny obchodní až po dokonce angličtinu specifickou pro daný průmysl.