Rozvoj talentů

Jako společnost máme zodpovědnost identifikovat talent našich lidí a nabídnout jim příležitost rozvinout a využít jejich plný potenciál. Vzdělávání a rozvoj jsou nezbytnou součástí tohoto procesu. Doporučujeme všem našim zaměstnancům, aby se začali učit nové poznatky a dovednosti bez ohledu na to, v jaké fázi své kariéry ve Smurfit Kappa se právě nacházejí nebo jakou pozici v naší organizaci zastávají.

Všechny naše programy probíhají každoročně ve Smurfit Kappa pod označením "Smurfit Kappa Academy". Naše Programy školení a rozvoje poskytují přehled o tom, co může Smurfit Kappa nabídnout svým zaměstnancům, kteří mají ambice posunout se dál. Ve všech našich zemích je k dispozici mnoho dalších programů organizovaných místními HR odděleními.

Workshop pro absolventy

Cílem tohoto workshopu je zapojit absolventy na začátku jejich kariéry do všech činností Smurfit Kappa a poskytnout jim ve společnosti větší prostor. Workshop pro absolventy je sestaven tak, aby se naši absolventi mohli seznámit se širokou škálou výrobků společnosti Smurfit Kappa a aby lépe pochopili možnosti, které jim společnost může pro rozvoj jejich kariéry nabídnout.

Rozvoj pokročilých manažerských dovedností (AMD)

Program s názvem Rozvoj pokročilých manažerských dovedností (AMD) je nastaven tak, aby rozvíjel vysoký potenciál talentů v celé SKG a zlepšoval jejich zkušenosti ve Smurfit Kappa. Osnovy interních a externích prezentací a workshopů představují pro účastníky významnou příležitost dozvědět se více o směřování Smurfit Kappa mimo jejich každodenní práci a rozvíjet se jak osobně, tak i profesionálně.

Globální program pro manažery (GMP)

Tento program podporuje úspěšný přesun pracovníků na manažerské pozice a jejich další rozvoj. Účastníci z celé SKG se připojí k tomuto programu po jmenování do manažerské pozice. Tento program je velice rozmanitý a díky němu tito manažeři získají nástroje a informace, které potřebují úspěšní manažeři ve Smurfit Kappa.

Otevřené vedení (Open Leadership)

Program Smurfit Kappa s názvem Otevřené vedení je nedávným přírůstkem v nabídce školení SKG. Smurfit Kappa spolupracuje se společností INSEAD, což je jedna z předních světových obchodních škol, za účelem vytvoření programu na míru, který vychází z modelu Otevřeného vedení Smurfit Kappa. Tento model je výsledkem jednoročního projektu, který zahrnuje vedoucí pracovníky Smurfit Kappa na všech úrovních organizace a identifikuje devět klíčových schopností, které jsou v podniku Smurfit Kappa považovány za životně důležité pro dosažení udržitelného růstu a dlouhodobého úspěchu.

Rozvoj vrcholových manažerů

Rozvoj našich vedoucích pracovníků se nezastaví, ani když dosáhnou určité pozice ve Smurfit Kappa. Podporujeme vedoucí pracovníky na všech úrovních v naší organizaci k tomu, aby se neustále vzdělávali. Smurfit Kappa nabízí většině vedoucích pracovníků na úrovni Generálního ředitele dané země nebo na podobné pozici řadu vysoce profesionálních a zajímavých programů u předních světových obchodních škol, mezi které patří:

  •  INSEAD ve Francii
  • London Business School ve Spojeném království
  • Harvard University ve Spojených státech.

Program pro osvojení anglického jazyka

Tento program podporuje úspěšně rozvoj znalostí anglického jazyka v celé SKG. The Horner School of English nabízí standardní týdenní intenzivní program anglického jazyka. Škola sídlí v centru Dublinu a účastníci kurzu bydlí u pečlivě vybrané hostitelské rodiny, což jim dává neocenitelnou příležitost procvičit si angličtinu ve večerních hodinách.

Online program anglického jazyka

Naše online platforma pro výuku angličtiny poskytovaná společností EF (English First) je určena těm, kteří upřednostňují alternativu k tradičnímu učení ve třídě. Nabízí naprosto flexibilní učení, a to doma, v kanceláři, na tabletu nebo ve smartphonu. Účastníci si mohou zvolit, kdy a jaký druh angličtiny se budou učit, a to od angličtiny obecné, angličtiny obchodní až po dokonce angličtinu specifickou pro daný průmysl.