Smurfit Kappa | Lesnictví

Lesnictví

 

Zaměřujeme se na udržitelné hospodaření v lesích prostřednictvím obvyklých praktik spotřebitelského řetězce.

Naše odvětví je významným a viditelným uživatelem dřevních vláken. Jedná se o naši základní surovinu a ručíme za to, že její původ je udržitelný. Prospívá našemu podnikání a je pro naše zúčastněné strany vysoce prioritní. Opakované použití papírových vláken přispívá k udržitelnosti našich výrobků a recyklovaná vlákna tvoří 76 % obsahu vláken v našich výrobcích.

Nezávislá certifikace třetí stranou je nejspolehlivějším prostředkem k podpoře udržitelného lesního hospodářství a boje proti odlesňování. Naše lesní hospodářství spravujeme na základě tří principů udržitelného rozvoje: podpora hospodářského růstu, odpovědné využívání přírodních zdrojů a podpora sociální spravedlnosti všude tam, kde se nacházejí naše plantáže a lesy. Provedli jsme certifikaci veškerých svých plantáží a lesního hospodářství podle standardů FSC a/nebo PEFC , pokud to bylo možné.

Vedení spotřebitelského řetězce

Podporujeme udržitelné hospodaření v lesích prostřednictvím obvyklých praktik spotřebitelského řetězce . Požadujeme certifikované dodavatelské řetězce od našich dodavatelů surovin, abychom mohli poskytnout udržitelný dodavatelský řetězec našim zákazníkům. 

Naše závazky

Závazek #1: Všechna vyráběná a nakupovaná vlákna mají Osvědčení o shodě (CoC) podle FSC, PEFC nebo SFI (Iniciativa pro udržitelný les).

Dosažený pokrok: V roce 2023 jsme pokračovali ve výrobě a nákupu 99.9% našich vláken v souladu se systémy řízení o původu vláken, které jsou certifikovány CoC. Takže naše odchylka je v rozpětí 1 %.

Závazek #2:
Více než 95 % našich obalů je označeno CoC (Osvědčení o shodě) a jsou certifikovány podle FSC, PEFC nebo SFI.

Dosažený pokrok: V roce 2023 jsme dosáhli 95,5 %.  

Závazek #3:
Všechny výrobní závody využívají CoC standardy FSC, PEFC a/nebo SFI.

Dosažený pokrok: Každý nově získaný závod musí do dvou let od akvizice splnit podmínky certifikace systému řízení CoC.