Vize a strategie

 

Naší vizí je být globálně uznávanou společností, která zajišťuje bezpečné a nadprůměrné výnosy pro všechny zúčastněné strany.

Způsob, jakým to děláme, přesahuje rámec dynamické obchodní výkonnosti. Pevně věříme v naši odpovědnost vůči našim lidem, našemu životnímu prostředí a zemím, ve kterých působíme. 

Pro naše zaměstnance jsme vytvořili špičkové pracovní postupy, které jim pomohou vyniknout v jejich kariéře díky osobnímu rozvoji a motivaci a které je v naší organizaci udrží díky dobře nastavenému systému odměňování.

Našim zákazníkům poskytujeme inovativní, udržitelná a nákladově efektivní obalová a logistická řešení zaměřená na zákazníka.

Naším závazkem, pokud jde o životní prostředí, je jeho ochrana a neustálé zlepšování naší výkonnosti, snižování emisí a minimalizace naší ekologické stopy a našeho dopadu na životní prostředí. V zemích, kde působíme, jsme si stanovili cíle v oblasti osvědčených postupů, které přinesou místním komunitám užitek z naší přítomnosti.

Všechny tyto hodnoty společně napomáhají našemu úspěchu a definují naši společnost. Díky těmto hodnotám a standardům dokonalosti poskytujeme naším zákazníkům to nejlepší, co v nás je, a všem zúčastněným stranám zajišťujeme nejlepší výsledky.