Prohlášení o přístupnosti

Smurfit Kappa se zavázala být inkluzivní, rozmanitou a rovnoprávnou organizací. V rámci tohoto závazku je naším záměrem poskytnout přívětivé a přístupné prostředí pro každého, kdo navštíví naše webové stránky.

Vysvětlení pokynů pro přístupnost webového obsahu (WCAG)

Abychom zajistili dostupnost našich webových stránek, sledujeme World Wide Web Consortiums (W3C) Pokyny pro přístupnost webového obsahu (WCAG) verze 2.1. WCAG je všeobecně uznávaný standard pro měření přístupnosti webu nebo aplikace. K hodnocení přístupnosti obsahu používá stupnici A, AA a AAA. Smurfit Kappa se zavazuje zajistit, kde je to možné, že její obsah bude splňovat požadavky na hodnocení AA. Hodnocení AA znamená, že lidé s postižením by měli mít snadný přístup k většině našeho obsahu.

Jak dodržujeme standardy WCAG

Abychom se ujistili, že splňujeme standardy přístupnosti, naše webové stránky:

 • používají platné HTML a CSS
 • umožňují uživatelům změnit aspekty vzhledu webu a zlepšit tak jejich vlastní zkušenost
 • mají snadnou navigaci bez ohledu na vstupní zařízení nebo metodu
 • mají podstránky s jedinečným a popisným názvem
 • mají přátelské klávesnicové odkazy a tlačítka
 • mají logickou obsahovou strukturu a jasnou informační hierarchii
 • se přizpůsobí různým velikostem obrazovky, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti nebo použitelnosti
 • poskytují alternativní textové popisy na funkčních a informativních obrázcích
 • mají komplexní mapu webu a drobečkové trasy

Shoda a validace standardů

Naše webové stránky jsou v podstatě v souladu s WCAG 2.1 úrovně AA.

Zjistili jsme však malý počet případů, kdy tomu tak z oprávněných technických nebo praktických důvodů není. Tyto výjimky jsou uvedeny níže:

 • nedostatečný barevný kontrast mezi textem a pozadím (v malém počtu komponent), což znamená, že některá slova mohou být obtížně čitelná,
 • nesprávné pořadí nadpisů kvůli počátečnímu nastavení stránky, což znamená, že čtečky obrazovky nemusí dodržovat pořadí, v jakém se text zobrazuje na obrazovce,
 • některé dekorativní obrázky mohou obsahovat alt tag, protože pro obrázky používáme centrální knihovnu,
 • u některých starších souborů PDF může chybět název,
 • obsah poskytovaný prostřednictvím 3. strany.

Tento stav souladu byl nezávisle ověřen společností AbilityNet, což je přední charitativní organizace pomáhající podnikům vytvářet dostupnější webové stránky.

Další opatření na podporu přístupnosti

Abychom zajistili, že naše webové stránky budou průběžně splňovat standardy přístupnosti:

 • Požadujeme dodržování přístupnosti od poskytovatelů služeb pro vývoj webu
 • Provádíme audity přístupnosti pomocí interních i externích zdrojů
 • Doporučujeme uživatelům, aby nás kontaktovali a nahlásili problémy s přístupností

Zpětná vazba

Pokud narazíte na problémy s přístupností na webu, dejte nám prosím vědět:

 • Email: web@smurfitkappa.com
 • Poštovní adresa: Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin, D04N2R2, Irsko.

Uděláme maximum, abychom na zpětnou vazbu odpověděli do 5 pracovních dnů.