Prohlášení o přístupnosti

Smurfit Kappa se zavázala být inkluzivní, rozmanitou a rovnoprávnou organizací. V rámci tohoto závazku je naším záměrem poskytnout přívětivé a přístupné prostředí pro každého, kdo navštíví naše webové stránky. Od dubna 2021 jsme na začátku naší cesty k přístupností; když upravujeme náš web tak, aby zahrnoval všechny osoby, uvítáme zpětnou vazbu od svých uživatelů. Níže naleznete podrobné informace o tom, jak poskytnout zpětnou vazbu, a informace o naší cestě k přístupností.

Opatření na podporu přístupnosti

Skupina Smurfit Kappa přijímá následující opatření k zajištění přístupu na své firemní webové stránky:

  • Zakomponuje přístupnost do svých interních zásad.
  • Jmenuje osobu odpovědnou za přístupnost a/nebo ombudsmana.
  • V průběhu let 2021 a 2022 upravíme své webové stránky tak, aby dosáhly úrovně A ve stavu plné shody s pokyny WCAG 2.1. Toto prohlášení a náš pokrok budeme aktualizovat každých 6 měsíců.

Stav shody

Pokyny pro přístup k webovému obsahu (WCAG) definují požadavky na designéry a vývojáře za účelem zlepšení přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Definuje tři úrovně shody: Úroveň A, úroveň AA a úroveň AAA. Korporátní web Smurfit Kappa Group je částečně v souladu s pokyny WCAG 2.1 – úroveň A. Částečně v souladu znamená, že některé části obsahu neodpovídají plně standardu přístupnosti.

Zpětná vazba

Uvítáme vaši zpětnou vazbu ohledně přístupnosti našich podnikových webových stránek. Pokud na webových stránkách narazíte na překážky bránící v přístupnosti, dejte nám prosím vědět, abychom tyto překážky mohli odstranit.

  • E-mail: web@smurfitkappa.com
  • Poštovní adresa: Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin, D04N2R2, Irsko.

Uděláme maximum, abychom na zpětnou vazbu odpověděli do 5 pracovních dnů.

Technické specifikace

Přístupnost našich webových stránek závisí na následujících technologiích, které fungují s konkrétní kombinací webového prohlížeče a všech pomocných technologií nebo doplňků nainstalovaných ve vašem počítači:

  • HTML
  • WAI-ARIA
  • CSS
  • JavaScript

Tyto technologie se spoléhají na shodu s použitými standardy přístupnosti.

Přístup k hodnocení

Skupina Smurfit Kappa vyhodnotila přístupnost korporátního webu skupiny Smurfit Kappa pomocí následujícího přístupu:

  • Sebehodnocení

Datum

Toto prohlášení bylo aktualizováno 1. prosince 2021