Hodnoty týkající se lidí

Zaměstnanci Smurfit Kappa v papírně Facture 

Jsme odhodláni řídit své zaměstnance v souladu s našimi deklarovanými hodnotami. Uvědomujeme si, že dobré sociální občanství, které se projevuje v našich interakcích se zaměstnanci, obchodními partnery a hostitelskými komunitami, je zásadní pro vytvoření udržitelné budoucnosti.

Jako společnost se snažíme, vytvořit různorodé pracoviště, kde má každý skutečný pocit sounáležitosti a může být každý den v práci sám sebou. Protože počet našich zaměstnanců překračuje 48 000, je pro nás důležité podporovat rozmanitost, začlenění a rovnost. Opravdu si vážíme naší různorodé směsice lidí, kteří naší organizaci tolik přinášejí.