Smurfit Kappa | cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG)

Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG)

Lesní hospodářství, ženy 

Naše závazky Better Planet 2050 se zaměřují na naše strategické prioritní oblasti a jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN do roku 2030 (SDG). Tím, že podáváme zprávy o našem pokroku v rámci SDG, podporujeme celosvětové úsilí o udržitelný rozvoj. Věříme, že toto zaměření na naše vlastní cíle v oblasti udržitelnosti nám pomůže dosáhnout co největšího pozitivního dopadu na naši planetu, naše lidi a na udržení podnikání s pozitivním dopadem.

V roce 2021 byla společnost Smurfit Kappa první společností za seznamu FTSE 100, která , která dosáhla plného počtu pěti hvězdiček za podporu těchto cílů.. To znamená, že splňujeme všech pět hodnotících kritérií tím, že: definujeme klíčové cíle SDG, stanovujeme měřitelné cíle pro plnění cílů, sdílíme příklady naší práce, podáváme zprávy o našem pokroku a povzbuzujeme své dodavatele k tomu, aby se zavázali k plnění těchto cílů.

Dopad Smurfit Kappa

Těchto šest SDG bylo identifikováno jako hlavní cíle, u kterých má Smurfit Kappa největší potenciál ovlivnit a přidat hodnotu. Smurfit Kappa stanovila měřitelné cíle v oblasti dopadu pro každý z těchto cílů.

Cíle udržitelného rozvoje OSN, dopady 

Smurfit Kappa přispívá

Tyto čtyři SDG byly identifikovány jako cíle, u kterých aktivity Smurfit Kappa významně přispívají k jejich dosažení. Pro tyto cíle máme závazky v rámci naší oblasti dopadu, ale uznáváme, že plné dosažení těchto cílů vyžaduje aktivity z jiných sektorů společnosti.

Cíle udržitelného rozvoje OSN, příspěvky 

Smurfit Kappa podporuje

Jako udržitelný a odpovědný podnik podporujeme dosažení každého z cílů SDG. Těchto sedm cílů je pro nás důležitých díky našim hodnotám a způsobu práce, ale uznáváme, že Smurfit Kappa sama o sobě nemůže ovlivnit potřebnou změnu k dosažení těchto cílů.

Cíle udržitelného rozvoje OSN, podpora