Smurfit Kappa - Zapojení zaměstnanců

Zapojení zaměstnanců

 

Ve Smurfit Kappa na Vašem hlasu záleží.

V roce 2014 jsme spustili My Voice, náš první celosvětový průzkum týkající se zapojení zaměstnanců. Více než 34 000 našich zaměstnanců odpovědělo na otázky v anketě My Voice a poskytlo nám zásadní zpětnou vazbu prostřednictvím svých názorů a návrhů na zlepšení svého pracoviště. Tato anketa přinesla praktické a hmatatelné výsledky - bylo provedeno více než 1200 opatření a vylepšení ve všech našich zařízení po celém světě. Zjištěné výsledky spadají do tří velkých okruhů:

  • Komunikace – kde došlo k vytvoření lepších komunikačních kanálů ohledně celkové výkonnosti společnosti a místních záležitostí.
  • Uznání – uznání týmů nebo jednotlivců, kteří pracovali nad rámec toho, co se od nich v jejich práci očekává.
  • Kariérní příležitosti – možnosti kariérního postupu byly jasněji definovány na všech úrovních v rámci SKG.

Zpětná vazba ohledně tohoto nového komunikačního kanálu byla mimořádně pozitivní, protože naši zaměstnanci získali větší slovo při rozhodování o chodu společnosti a identifikovala iniciativy, které povedou k budoucímu úspěchu.

Další průzkum My Voice se uskutečnil v roce 2017 a v současné době shromažďujeme informace. Naším cílem je opět realizovat iniciativy a návrhy na zlepšení.