Smurfit Kappa | Odpad

Odpad

Odpad, Recyklace 

Cílem společnosti Smurfit Kappa je přispět ke světu bez odpadu a podpořit koncepci kruhovitosti.

Vzhledem k tomu, že poptávka po zboží a službách roste, efektivní využívání zdrojů a minimalizace odpadu se výrazně projevují v Agendě OSN o udržitelném rozvoji do roku 2030. Společnost Smurfit Kappa přispívá využíváním obnovitelných a recyklovaných zdrojů a efektivním využíváním energie a vodních zdrojů.

Naše výrobky jsou navrženy tak, aby zabraňovaly ztrátám a poškození spotřebního zboží, které chrání. Naše obaly jsou vyráběny efektivně a mají "správnou hmotnost", aby došlo k optimalizaci účinnosti a minimalizaci odpadu. Jsou vyrobeny ze 100% obnovitelných a recyklovatelných materiálů a obal lze recyklovat 6–8 krát. A jakmile se vlákna vyčerpají, obvykle se používají pro výrobu energie nebo v zemědělství.

Svět bez odpadu

Věříme, že kruhová ekonomika je obchodním modelem budoucnosti a že v ní hrajeme důležitou roli. Eliminace množství odpadu je pro všechny naše zúčastněné strany, důležitým problémem a mnozí naši zákazníci si stanovili za cíl snížení jeho množství.

Nakonec by měl být veškerý odpad považován za surovinu a díky míře recyklace ve výši 80–90 % papírová obalová řešení, která poskytujeme, tuto ambici naplňují. Chtěli bychom však uzavřít další obvody a spolupracovat se zúčastněnými stranami, jako jsou spotřebitelé a další průmyslová odvětví, s cílem obnovit a/nebo recyklovat odpadní materiály, které by jinak byly odeslány na skládku.

Naše závazky

Závazek #1: Snížit do roku 2025 odpad odesílaný na skládky o 30 % na tunu produktu vyrobeného v našich papírnách ve srovnání s úrovněmi z roku 2013.

Dosažený pokrok:  Od roku 2013 jsme dosáhli snížení o 35,8 % a dosáhli jsme cíle dva roky před cílem.

Naše iniciativa Better Planet Packaging se zaměřuje na snižování množství odpadu v obalech a podporuje inovace papírových obalů při zachování našich surovin v recyklační smyčce.

Spolupracujeme také s recyklačním a papírenským průmyslem, abychom naše suroviny udrželi v recyklační smyčce