Podnikání s pozitivním dopadem | Smurfit Kappa

Podnikání s pozitivním dopadem

 

Pomoc všem zúčastněným stranám

Udržitelnost vytváří hodnoty a je základním prvkem naší strategie. Spolupracujeme se svými zákazníky a dodavateli a trvale rozvíjíme jejich i naše podnikání v celém hodnotovém řetězci. Naše inovativní obalová řešení jsou materiálově efektivní, vyráběná udržitelným způsobem a podporují zákazníky při plnění jejich cílů v oblasti udržitelnosti.

SOd roku 2007, kdy jsme začali podávat zprávy o svém pokroku v oblasti udržitelnosti, se snažíme o to, aby byl náš výkon měřitelný, transparentní a hmatatelný. Každoročně podáváme zprávy o svém pokroku a naše údaje o udržitelnosti jsou nezávisle zajištěny pomocí standardů GRI. Poté data převádíme prostřednictvím našeho nástroje InnoTools do hmatatelných, specificky relevantních informací pro zákazníky, abychom podpořili naše procesy inovace a designu. Certifikace našich systémů řízení zvyšuje transparentnost a důvěryhodnost u našich zúčastněných stran a jasná politika pomáhá všem pochopit způsob, jakým řídíme své činnosti.

Jsme odhodláni řídit naše podnikání eticky, v souladu s našimi deklarovanými hodnotami uznávajícími dobré sociální občanství, což se odráží ve způsobu, jakým komunikujeme s našimi zaměstnanci, obchodními partnery a místními komunitami, které jsou nedílnou součástí vytváření udržitelné budoucnosti.

Jsme přesvědčeni, že etické obchodní chování se musí podporovat na nejvyšších úrovních podniku a také napříč celou organizací. Smurfit Kappa má specifické zásady týkající se klíčových oblastí udržitelnosti, které jsou nedílnou součástí zlepšování budoucí výkonnosti.

Pro udržitelný růst našeho podnikání upřednostňujeme krátké dodavatelské řetězce a budeme spolupracovat s dodavateli v souladu s našimi zásadami a principy v oblasti udržitelnosti.