Průzkum o udržitelnosti | 2023 Smurfit Kappa & Financial Times

ZPRÁVA O SAMOSTATNÉM VÝZKUMU

Jak transparentnost zajišťuje přidanou hodnotu v podnikové udržitelnosti?

Zde ke stažení

Smurfit Kappa navázala partnerství s Financial Times, se kterým spolupracuje na zcela novém výzkumu, který si klade za cíl najít odpovědi na některé z nejpalčivějších otázek týkajících se udržitelnosti.

Ve světě, kde se pro podnikání udržitelnost stává stále důležitější, podniky musí být při měření, zveřejňování a zajišťování svých činností pečlivé a cílevědomé.

Podívejte se, jak měření, zveřejňování a zajišťování přinášejí přidanou hodnotu a posilují důvěryhodnost v podnikovou udržitelnost.

Hranice transparentnosti

Podniky čelí rostoucí poptávce spotřebitelů, politickému tlaku, novým regulačním požadavkům a vyvíjejícím se očekáváním investorů. Existuje pouze jeden způsob, jak reagovat: srozumitelnost, účelnost a akce. Pokud tak učiní, urychlí svůj postup při plnění environmentálních a sociálních cílů a budou profitovat z větší důvěry svých zákazníků a dalších zúčastněných stran. Transparentnost dává společnostem výhodu – otevírá nové příležitosti pro inovaci, růst a vytváření trvalé hodnoty.

Náš nový výzkum přinesl tato zjištění:

 • 50 % podniků tvrdí, že má hmatatelné a ambiciózní plány na dosažení čisté nuly do roku 2050
 • 61 % tvrdí, že udržitelnost mění způsob, jakým měří/sledují finanční výkonnost
 • 63 % je plně transparentních, pokud jde o to, jak a proč jsou přijímána rozhodnutí v oblasti udržitelnosti
 • 47 % podniků upřednostnilo inovace obalů jako součást nulových cílů

Co se z této zprávy o výzkumu dovíte?

Jak tedy podniky využívají sílu transparentnosti k urychlení skutečné udržitelnosti? A jak mohou propojit své podnikové výkaznictví s cíli udržitelnosti, aby ukázaly, že podnikají náležité kroky, a prokázaly účinnost? Na druhé straně rovnice ovšem stojí tato otázka: Co zákazníci očekávají od podniků, od nichž nakupují produkty a služby? A jaký dopad má transparentnost na důvěru a důvěryhodnost, pokud jde o udržitelnost podniku?

Náš nový výzkum se snažil najít odpovědi na tyto otázky:
 • Uznat, že udržitelnost je katalyzátorem změny a vytváří příležitosti pro růst. Malá skupina „vůdců v oblasti udržitelnosti“ – pouze jeden z devíti našich respondentů – tvrdí, že v oblasti udržitelnosti zavedla spolehlivé strategie. Většina podniků však v posledních dvou letech strategie představila nebo je rozvíjí.
 • Vůdci v oblasti udržitelnosti, na které se poukazuje v celé zprávě, jsou o krok napřed při definování opatření, která musí podniknout, aby se posunuli k čisté nule, a při zajišťování transparentnosti ohledně svých opatření v oblasti emisí.
 • Hlavní překážky, jak se stát důvěryhodnějšími, pokud jde o udržitelnost, zahrnují nekonzistentní přístup k údajům a nedostatečnou transparentnost dodavatelského řetězce.
 • Podniky musí zákazníky, investory a partnery v dodavatelském řetězci ujistit o tom, že jejich data jsou spolehlivá, aby si u těchto klíčových zúčastněných stran vybudovaly důvěru.
Získejte svou kopii ihned

Informace o tomto výzkumu

Údaje uvedené v této zprávě vycházejí z průzkumu zadaného Smurfit Kappa a provedeného společností FT Longitude od října do prosince 2022. Navazují na naši zprávu z roku 2020 s názvem „Udržitelnost přetváří obchodní prostředí správným způsobem“, přičemž obsahují nové otázky a širší vzorek respondentů.

Respondenty bylo 440 vedoucích pracovníků z oblasti maloobchodu a spotřebního zboží, včetně rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG) a eCommerce. Všichni respondenti dohlížejí na iniciativy v oblasti udržitelnosti své organizace a/nebo za ně odpovídají a 25 % zastává roli C-suite (nejvyšší vedení). Byly vybráni z 11 hlavních ekonomik: Kolumbie, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Mexiko, Nizozemsko, Polsko, Španělsko, Spojené království a USA. To nám umožňuje analyzovat regionální rozdíly v tom, jak podniky přistupují k transparentnosti v oblasti udržitelnosti – například rozdíly mezi Evropou a Severní a Jižní Amerikou.

Kromě kvantitativního výzkumu provedla FT Longitude také řadu podrobných rozhovorů s:

 • Simon Boas Hoffmeyer, hlavní ředitel pro udržitelnost a ESG Carlsberg Group Nina Hajikhanian, ředitelka DTC EMEA, Patagonia & ESG, Carlsberg Group
 • Nina Hajikhanian, ředitelka DTC EMEA, Patagonia
 • Amanda Calder-McLaren, vrchní ředitelka pro značku a komunikaci, The North Face
 • Tim Orton, investiční ředitel, Aegon UK
 • Claudia Campillo Velásquez, viceprezidentka pro podnikové záležitosti a generální tajemnice, Grupo Éxito
 • Robert Eccles, hostující profesor pro předmět postupy řízení, Saïd Business School, University of Oxford
 • Adrian Sen, manažer pro inovace udržitelnosti obalů, , Colgate-Palmolive
 • Mads Twomey-Madsen, viceprezident pro firemní komunikaci & udržitelnost, Pandora
 • Silvia Dávila, prezidentka pro Latinskou Ameriku, Danone, a spolupředsedkyně Fóra spotřebního zboží v Latinské Americe
 • Cathrine de Coninck-Lopez, globální ředitelka ESG Invesco
 • Ken Bowles, finanční ředitel Smurfit Kappa
 • Garrett Quinn, ředitel pro udržitelnost ve společnosti Smurfit Kappa
 • Arco Berkenbosch, viceprezident pro inovaci a vývoj, Smurfit Kappa

Vyplňte krátký formulář níže a získejte přístup k této zprávě

* Povinné pole

Potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů. Kdykoli máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu tím, že nás budete kontaktovat.