Smurfit Kappa | Inovace

Inovace

Design2Market Factory 

Zkoumáme celý dodavatelský řetězec, včetně obalů, přepravy, skladování a prezentace výrobků, a tím identifikujeme příležitosti ke zlepšení v oblasti udržitelnosti, což je lepší, než se zabývat každým krokem izolovaně.

Našim zákazníkům obaly nejen prodáváme, ale úzce s nimi spolupracujeme a vyvíjíme řešení s přidanou hodnotou pro jejich dodavatelské řetězce. K nalezení řešení, která mají dopad a lze je realizovat ve velkém měřítku, používáme holistický přístup. To vede k vytvoření obalových řešení vhodných pro daný účel, která zajišťují bezpečnou přepravu a skladování zabaleného výrobku a jeho doručení spotřebiteli v nepoškozeném stavu.

V rámci vývoje svých výrobků a procesů využíváme technické myšlení, díky němuž analyzujeme zákaznické výzvy a hledáme kreativní řešení pro konkrétní výrobky a trhy. Našim zákazníkům dodáváme chytřejší udržitelná řešení třemi způsoby: Inovace v našich procesech, Inovace prostřednictvím dodavatelského řetězce a Inovace v obalových řešeních. S ohledem na kruhovitost ve fázi návrhu a optimalizací primárních i sekundárních obalů můžeme zajistit efektivitu v dopravě, skladování a vystavování a nakonec se postarat o obnovu a recyklaci svých obalových výrobků v recyklačních kanálech.

Náš přístup

Ikona Znalosti

Znalosti, zkušenosti a zaujetí

Naším primárním cílem je podporovat své zákazníky prostřednictvím nadšení a kreativity našich lidí. Naši lidé jsou vysoce motivovaní, dobře vyškolení a mají bezkonkurenční odborné znalosti v oblasti obalů, což poskytuje základ pro naši inovační činnost.

Ikona Zaměření na zákazníka

Zaměření se na zákazníka, porozumění trhům našich zákazníků

Díváme se za naše výrobky a jdeme ještě o krok dále, abychom zákazníkům poskytli nejlepší data a analýzy, aby mohli činit lepší obchodní rozhodnutí s minimálním rizikem. Inovace zpochybňují zavedené status quo a jsou základní součástí naší strategie. Náš přístup k inovacím se řídí trhem a zaměřuje se na řešení výzev od našich zákazníků, ať už prostřednictvím poznatků zákazníků, vývoje obalových řešení, zlepšování procesů nebo optimalizace efektivity dodavatelského řetězce.

Ikona Věda o inovacích

Věda o inovacích

Ve společnosti Smurfit Kappa vychází inovace z dat. Máme podpůrnou síť laboratoří, zařízení a aplikací, které nám pomáhají vytvářet vhodná, nákladově efektivní a udržitelná obalová řešení.

Ikona Kreativní designové myšlení

Kreativní designové myšlení

Díky více než 1 000 designérům napříč našimi podniky a více než 8 500 obalovým konceptům využíváme nejmodernější technologie k zajištění inovativních návrhů obalů a displejů pro naše zákazníky.