Smurfit Kappa | Voda | Případová studie

Případová studie: Zlepšení úpravy vody

Čistírna odpadních vod v Kolumbii 

„To nás přivádí na novou úroveň dokonalosti ve způsobu, jakým zpracováváme vodu,“ říká Alvaro Jose Henao Ramos, generální ředitel společnosti Smurfit Kappa Colombia, s odkazem na nové udržitelné zařízení na úpravu vody v papírně Barranquilla v hodnotě 6,3 milionu EUR.

Tato obrovská dvoufázová investice demonstruje závazek Smurfit Kappa k SDG 6: Čistá voda a hygiena a k mandátu generálního ředitele Globálního paktu OSN pro vodu, které se zabývají důležitostí čisté vody a opatřeními proti nedostatku vody. Hloubkové hodnocení v roce 2017 již potvrdilo, že využívání vody v papírně nemělo žádný podstatný dopad na místní dostupnost vody. Více než 90 % vody, kterou používáme, se vrací do přírody v dobrém stavu a zbytek se během výrobního procesu transformuje na páru nebo je vázán ve výrobku,“ vysvětluje Alvaro.

Nicméně ve Smurfit Kappa je vždy co zlepšovat. „Zaměřujeme se na snížení spotřeby a zlepšení kvality vody, kterou vypouštíme, a to nad rámec minima vyžadovaného zákonem,“ říká Alvaro. Nová čistírna odpadních vod výrazně snižuje odběr vody z nedaleké řeky Magdalena a zlepšuje kvalitu vody, která se do ní vrací. Například CHSK ve vodě vypouštěné z elektrárny se sníží o 80 %, což pomůže dosáhnout celopodnikového cíle snížit CHSK o 60 % do roku 2025.

Závod Barranquilla vyrábí bednovou lepenku ze 100% recyklovaných materiálů. Jak říká Alvar: „Naše provozní činnosti jsou po mnoho let založeny na modelu kruhového hospodářství, ve kterém se snažíme maximalizovat efektivitu zdrojů a minimalizovat odpad.“ Výjimkou není ani nová Čistírna odpadních vod. Jedná se o nejmodernější, samoudržovací anaerobní reaktor, který bude rovněž generovat bioplyn, který lze použít k napájení papírny, čímž se sníží potřeba externích zdrojů energie. Napomáhá to ke splnění našeho závazku dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí.

Barranquilla je součástí investičního programu pokrývajícího papírny Smurfit Kappa v Kolumbii, který zahrnuje modernizaci zařízení v papírnách Barbosa a Cali. „Voda je pro Smurfit Kappa základním zdrojem,“ říká Alvaro, „a jsme rádi, že vidíme, jak nám naše investice do úpravy vody v Kolumbii dávají prostor pro růst.“ ”