Případová studie: Odpad jedné společnosti slouží jako palivo u jiné společnosti

Smurfit Kappa Parenco 

„Vždy se zaměřujeme na neustálé zlepšování a nalézání udržitelnějších řešení,“ říká Pieter van de Noort, manažer pro zajišťování zdrojů Smurfit Kappa Parenco, Nizozemsko.  

Společnost Smurfit Kappa se navždy zavázala snižovat odvážení odpadů na skládky, a proto hledáme alternativní způsoby, jak z našich vadných výrobků získat plnou hodnotu. Odpadem za závodu Parenco jsou nerecyklovatelné odpadní produkty, většinou plasty, které do něj vstupují jako součást surovin pro výrobu buničiny. Dříve by šly na skládku, ale SKG se zavázala snížit do roku 2025 množství odpadů odesílaných na skládky o 30 %. Nedávná legislativa také výrazně omezila používání skládek. Závod Parenco zatím dokázal snížit množství svého odpadu o 90 %.  

Tato kruhovitost je možná díky synergii napříč závody Smurfit Kappa. Když v roce 2018 došlo k akvizici závodu Parenco, provedla se jeho modernizace podle standardu „Osvědčené postupy“ Smurfit Kappa, který zahrnoval modernizaci systému drcení buničiny tak, aby bylo možno odstraňovat kovy. Výsledné odpady byly z velké části plastové, které lze použít jako palivo. Papírna hledala partnery, kteří by to umožnili, a nyní se část vadných výrobků dále zpracovává na pelety zvané poduhlí, které jsou stejně univerzální jako palivo a lze je snadno a bezpečně expedovat například zákazníkům používajícím cementářské a vápenné pece, které preferují alternativní paliva.

Mezitím, 200 km od závodu Parenco, zahájila papírna Smurfit Kappa Zülpich velký projekt na obnovu vlastní výroby energie a může také tyto plastové odpady používat jako palivo.

„Tímto způsobem zůstává kruhovitost v rámci naší společnosti, optimalizujeme využití vlastních zdrojů v rámci Smurfit Kappa a snižujeme externí náklady,“ říká Jan Klijn, manažer pro celulózu a energie v závodě Parenco. „Samozřejmě jsme museli získat povolení k převozu odpadu přes hranice,“ říká Pieter. „Pomohl nám s tím konzultant a nyní můžeme začít s implementací."” 

„Většina vadných výrobků půjde v budoucnu do Zülpichu," říká Jan, "zbytek půjde do jiných závodů, např. na produkci poduhlí."

„Všechna tato opatření znamenají, že šetříme finanční prostředky, přestáváme používat skládky a poskytujeme cenově dostupné palivo,“ pokračuje Jan. „Jedná se o ekologické řešení, které je přínosem pro všechny.“