: Případová studie: Týmová práce pro lepší náležitou péči

Zaměstnanci v lesním hospodářství 

Týmová práce pro lepší náležitou péči

„Jak dovedeme důsledně zajistit udržitelné získávání dřevěných vláken v celosvětové organizaci s více než 350 závody?“ ptá se Emilio Ledesma. „Chtěli jsme vytvořit globální systém, který pokryje jak certifikované CoC (Osvědčení o shodě), tak regulační požadavky.“

Odpovědí je platforma Wood Fiber Risk Assessment (hodnocení rizik spojených s dřevěným vláknem), což je nástroj založený na Microsoft SharePoint, který mají používat globálně všichni manažeři CoC a místní nákupčí. Je produktem mezinárodního týmu ze všech příslušných závodů Smurfit Kappa. Například Matteo Ferrari (Ital, pracující v Nizozemsku) hodnotil velké dodavatele, od kterých se nakupuje centrálně, zatímco Emilio Ledsema (Mexičan) a Pierre Dumestre (Francouz) využili své rozsáhlé zkušenosti s konkrétními požadavky místních dodavatelů.

„Nejprve jsme museli uvést druhy dřeva a zemi původu pro všechny naše papírny a dodavatele papíru třetích stran,“ říká Matteo. „Společně s naší partnerskou organizací ‚Preferred by Nature‘ jsme pro aktualizaci mapy Národního posouzení rizik Smurfit Kappa použili národní posouzení rizik FSC. Poté jsme pomocí statusu CoC dodavatelů a našeho standardizovaného vývojového diagramu rozhodování o nákupu rozdělili všechny dodavatele papíru, od nichž se nakupuje centrálně, na vysoce, středně nebo nízkorizikové. U vysoce rizikových dodavatelů jsme spolupracovali na nalezení správných opatření, aby došlo ke zmírnění rizik.

Postup systému náležité péče (DDS) a použití platformy hodnocení byly implementovány prostřednictvím týmových schůzek a školení v oblasti rizika původu vláken, což je proces, který byl ověřen třetí stranou, a to organizací „Preferred by Nature“. Je součástí našeho systému náležité péče (DDS), který zajišťuje implementaci Zásad udržitelnosti Smurfit Kappa na místní a centrální úrovni. To vše směřuje k podpoře SDG 15, „Podpora udržitelného využívání ekosystémů“ a 12, „Odpovědná výroba“, stejně jako ke zvýšení regulačních požadavků, protože Spojené království vytváří vlastní regulaci udržitelných vláken vedle nařízení EU v oblasti dřeva a Laceyho zákona v USA, které už musíme dodržovat.

Platforma pro hodnocení také podporuje spravedlnost. „To znamená, že nepřestáváme využívat malé necertifikované dodavatele – pomáháme jim získat jejich certifikaci,“ říká Pierre. „Více než 93 % našich obalů má certifikaci FSC a certifikace CoC nám to usnadňuje, ale bude to nějakou dobu trvat, než budou certifikováni všichni.“

"Jednalo se opravdu o týmovou práci," říká Matteo. Pierre souhlasí; „Mohli jsme to udělat, protože jsme velmi strukturovanou skupinou s harmonizovanou nomenklaturou materiálů a informací. Procedury Platformy a DDS definují pro každého ve Smurfit Kappa jasný status dodavatele.