Případová studie: Free To Be Me

Případová studie Free To Be 

„Chtěla jsem, aby každý měl stejnou podporu, jakou jsem měla ve Smurfit Kappa,“ říká Lilia Nahon, ředitelka lidských zdrojů ve Smurfit Kappa Mexico, „Vědět, že máte spojence a vnést do své práce všechny své zkušenosti, je pro společnost obrovským zdrojem. Naší největší výzvou k dosažení tohoto cíle však bylo, kde začít – blížil se Pride Month (Měsíc hrdosti), takže jsme jej použili jako naši spouštěcí platformu.“

Naše oslavy Hrdosti jsme zahájili vytvořením sady doprovodných materiálů zaměřených na naše téma ‚Free to be Me'. Tyto materiály zahrnovaly definice LGBTQ+, bannery, plakáty, rámečky na Instagramu a příspěvky k použití na sociálních sítích.

„Potom jsme udělali tři virtuální rozhovory u kávy – ty se mi naprosto líbily,“ dodala Lilia. „400 lidí slyšelo o životě zaměstnanců LGBTQ+, včetně naší první trans přispěvatelky, která dojemně hovořila o tom, jak důstojné zacházení v práci změnilo její život.“

„400 je největší návštěvnost, jakou jsme kdy na akci měli,“ říká Stefano Gambarotta, Evropský manažer pro rozvoj talentů a vedení. „A nabralo to na obrátkách – lidé děkovali našim hostům a vyprávěli své vlastní příběhy a příběhy svých přátel, dětí a rodiny.“ „Tyto neslýchané příběhy jsou důležité,“ říká Lilia, „tolik se toho učíme prostřednictvím empatie a porozumění.“

„LGBTQ+ & Allies“ je jednou z komunit v rámci našeho programu EveryOne, začlenění, rozmanitost a rovnost. Naším cílem je vytvořit globální pracoviště, kde jsou si všichni rovni, kam všichni patří a daří se jim bez ohledu na sexuální orientaci, genderovou identitu nebo roli. To zahrnuje rovnost a svobodu pro lidi, kteří nemohou nebo nechtějí přiznat, že jsou LGBTQ+.

"Smurfit Kappa funguje v mnoha zemích s různými kulturami," říká Stefano. „Jsme teprve na začátku naší cesty, ale doufáme, že naše akce otevřely kanály pro konverzaci a přilákají a udrží lidi ze všech komunit, kteří jsou zajedno s našimi firemními hodnotami. Pokud je nepřijmeme a nepostaráme se o ně, ztratíme je nebo jejich část.“

Toto poselství pro celou společnost má podporu našeho týmu vedoucích pracovníků po celém světě, včetně Tonyho Smurfita, Sharon Whitehead a patrona LGBTQ+ Edwina Goffarda. Smurfit Kappa je signatářem Amsterdamské deklarace, zaručující stejná práva pro každého. Smurfit Kappa se také spojila se společností Accenture, aby vytvořila globální výzvu ke zvýšení povědomí a posílení postavení mnoha příznivců LGBTQ+ komunity v rámci organizace.

„Je úžasné být součástí něčeho, co může změnit životy lidí,"
říká Lilia.