Pro dodavatele

 

Naším cílem je spolupracovat pouze s účastníky dodavatelského řetězce, kteří jsou ochotni přijmout naše zásady udržitelnosti.

Naší snahou je zapojit naše dodavatele a požádat je o uplatňování udržitelných postupů. K zajištění průběžného zlepšování se použijí opakované audity a návazné programy.

Aby mohli být součástí naší vize a strategie, musí všichni dodavatelé dodržovat Kodex chování dodavatele Smurfit Kappa a musí se řídit Politikou udržitelného zajišťování dodávek.

Všichni dodavatelé, kteří dodávají suroviny na bázi dřeva nebo vlákna, se musí řídit naší Politikou pro lesnictví a zajišťování dodávek surovin na bázi vlákna.

Smurfit Kappa vytvořila auditní program pro udržitelné zajišťování dodávek skládající se ze sedmi pilířů, který je založen na mapování rizik. Mapování rizik začíná identifikací nejdůležitějších dodavatelských skupin, které v našem auditním programu dostanou přednost. Dodavatelé mají povinnost se zúčastnit těchto auditů a jejich návazných programů, které jsou podporovány našimi týmy pro zajišťování dodávek.