Případová studie: Roermond, přední papírna fungující na principu kruhové ekonomiky

Roermond – Recycling 

Ve Smurfit Kappa Roermond Papier se snažíme získat nejvyšší přidanou hodnotu ze zdrojů udržitelným a energeticky účinným způsobem. Abychom toho dosáhli, papírna využívá toho, že nejprve uzavře smyčku uvnitř papírny, přičemž se zaměří na suroviny, energii a vodu, ale poté uzavře zbývající smyčky pro vadné výrobky, které nelze v rámci papírny použít, a to ve spolupráci s místními partnery z různých sektorů. Kruhový přístup. „Pro lepší opětovné použití je zapotřebí lepší třídění materiálů. Třídění začíná na samém začátku procesu výroby papíru, ale zůstává důležité i v průběhu celého výrobního procesu,“ říká Wouter Lap, výkonný ředitel Roermond Papier.

„Naše papírna v Roermondu je průkopníkem, pokud jde o kruhovitost. 99 % surovin, které vstupují do papírny, získává svůj účel a druhý život.“

Papírna Roermond byla v letech 2013 a 2019 oceněna cenou PPI za svou strategii v oblasti bioenergie a vedoucí postavení v oblasti životního prostředí. 100 % použitých surovin pochází z udržitelných zdrojů. Většina surovin se přemění na papír, ale podle našeho kruhového přístupu se různé takzvané zmetky nebo vedlejší produkty znovu používají nebo recyklují a tyto vedlejší produkty se přeměňují na cenné materiály. Z přibližně 1 000 kg sběrového a recyklovaného papíru přicházejícího do závodu zbývá pouze 1 %, které se v současnosti nevyužívá.

Inovace a neustálé zlepšování podporují pokrok v oblasti spotřeby energie v závodě, která tvoří součást referenční hodnoty pro Evropu. Důležité je, že ačkoli výroba v závodě zaznamenala od roku 1990 nárůst o 95 %, emise CO2 vzrostly pouze o 19 %; to znamená, že růst výroby byl téměř uhlíkově neutrální. Abychom dosáhli svého cíle zajistit nulové emise fosilního CO2 do roku 2050, nadále vytváříme nové příležitosti, ale spoléháme se také na nové a inovativní technologie.