Upplev vår innovation

 

På Smurfit Kappa är innovation inte något som äger rum i laboratoriet bakom stängda dörrar.

Vi tror att innovation äger rum i samarbetet med alla våra intressenter. Vi strävar alltid efter att skapa förtrogenhet med och djupare förståelse av våra kunders verksamheter, vilket leder till bättre lösningar för bättre prestanda. 

För att stödja detta presenterar våra Experience Centre, verktyg och evenemang möjligheten till bättre kommunikation, nya idéer, starkare relationer och ökad förståelse på alla nivåer i våra olika verksamheter. Genom att förstå vår verksamhet bättre kan du fatta smartare beslut. Genom att dela vår kunskap om den senaste utvecklingen inom förpackningsteknik eller återförsäljares krav kan vi hjälpa dig att få en konkurrensfördel på din marknad.

Upplev vår innovation

Vi tror att innovation äger rum i samarbetet med alla våra intressenter.