Papper och kartongmekanik

 

Vad är det?

Vi använder designinsikter från det maskintekniska området för att tänka nytt kring wellpapp.  Med toppmodern experimentell och modelleringsforskning kan vi förbättra nuvarande material eller utveckla nya pappers-, kartong- eller förpackningsprodukter.

Vår strategi

Förpackningsprestanda beror på utformningen av förpackning och wellpapp. På Smurfit Kappa använder vi oss av maskiningenjörers kunskap för att designa vår lätta, starka och skyddande struktur. Vi utvärderar lådans och materialets egenskaper och jämför dem med miljontals förpackningsprover för att validera om vi kan åstadkomma samma prestanda med en smartare sammansättning. Vårt vetenskapliga tillvägagångssätt garanterar kostnadseffektiva och riskfria lösningar.

På vilket sätt gynnar det dig?

Vår banbrytande vetenskapliga strategi för förpackningar med optimal prestanda skapar en plattform för kontinuerlig innovation, ständiga effektiviseringsförbättringar och optimering som inte kan matchas. Vår strategi ger dig som kund en konkurrensfördel med ändamålsenliga och innovativa förpackningslösningar.

Vill du veta mer?

Oavsett om det är ett besök på något av våra Experience Centre för att få inspiration, eller ett kort samtal med någon av våra experter, ser vi gärna att du hör av dig.

Kontakta oss