PackExpert

 

Vad är det?

PackExpert beräknar den exakta hållfastheten som krävs för en förpackning, där alla fysiska begränsningar i logistikkedjan tas med i beräkningen, inklusive: transport, lagring, hantering, temperaturförhållanden, luftfuktighet osv.

Vår strategi

Pack Expert gör att vi kan designa och leverera rätt prestandanivåer som krävs av varje enskild kund och på så sätt bidra till att gradvis minska förpackningsvolymen. Beräkningen levererar förpackningsresultat som är ”rätt viktade” och gör att användaren kan utveckla optimeringsscenarier utifrån kundens önskemål.

På vilket sätt gynnar det dig?

Genom att analysera och jämföra dina förpackningskrav med över 60 000 andra minskar risken för produktskador, vilket resulterar i färre förpackningsfel.

Vill du veta mer?

Oavsett om det är ett besök på något av våra Experience Centres för att få inspiration, eller ett kort samtal med någon av våra experter, ser vi gärna att du hör av dig.

Kontakta oss