Smurfit Kappa - Livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet

 

Vad är det?

Våra konsumenters säkerhet är vår högsta prioritet i förpackningsmaterial som har direktkontakt med livsmedel. Vår interna expertis är en tillförlitlig källa till kunskap som säkrar produktion och utveckling av livsmedelssäkra papper, kartong och förpackningar.

Vår strategi

Säkra livsmedelsförpackningar har sin grund i säkert papper.  Inom Smurfit Kappa säkerställer vi alla steg i produktionen av förpackningen, därför är alla våra pappersbruk certifierade för livsmedelssäkerhet. Vårt produktsäkerhetslaboratorium ansvarar för att utforma policyer som hjälper alla våra verksamheter att tillverka papper och förpackningar i enlighet med produktsäkerhetsbestämmelserna.

På vilket sätt gynnar det dig?

Efterlevnad av regler och god tillverkningssed (GMP) samt genom att vara involverad i de viktigaste europeiska nätverken inom produktsäkerhet håller sig Smurfit Kappa, och således också våra kunder, uppdaterad och får ett försprång gällande framtida krav.

Vill du veta mer?

Oavsett om det är ett besök på något av våra Experience Centres för att få inspiration, eller ett kort samtal med någon av våra experter, ser vi gärna att du hör av dig.

Kontakta oss