Smurfit Kappa | Innovation | Paper to Box

Paper to Box

 

Vad är det?

Paper to Box™ är en programvara som väljer ut och skapar den lämpligaste sammansättningen av olika papperskvaliteter för att uppfylla de förpackningsprestanda som krävs.

Vår strategi

Systemet använder sig av den senaste datan och beräkningar för att förutsäga de viktigaste prestandanivåerna hos en låda baserat på sammansättningen hos de olika papperskvaliteterna. Detta gör att våra designers kan säkerställa att både papperssammansättning och lådans konstruktion lämpar sig för den avsedda användningen. Paper to Box™ används av lokala designers för att optimera och rationalisera sortimentet av wellkvaliteter, samtidigt som kvaliteten och prestandan hos din låda upprätthålls.

På vilket sätt gynnar det dig?

Med Paper to Box™ kan vi harmonisera och optimera dina specifikationer, vilket resulterar i en ändamålsenlig förpackningslösning.

Vill du veta mer?

Oavsett om det är ett besök på något av våra Experience Centres för att få inspiration, eller ett kort samtal med någon av våra experter, ser vi gärna att du hör av dig.

Kontakta oss