Event

 

På våra Experience Centre världen över organiserar vi dedikerade evenemang som fokuserar på ett specifikt marknadssegment, en försäljningskanal eller produkttyp. 

Under dessa evenemang presenterar och diskuterar vi all relevant förpackningsexpertis, som bevisar förstahandsinsikter i en rad innovativa koncept och tjänster.

 

Innovationsevent

Vi tror att det är viktigt att erkänna och fira våra framgångar inom innovation, särskilt inom förpackningsdesign och hållbarhet. För att göra detta håller vi ett centralt Innovationsevenemang varje år med kunder och anställda från hela världen. 

Lokala innovations- och hållbarhetsevent arrangeras i varje land där vi är verksamma under året, och där vinnarna, som även bedöms av lokala kunder, går vidare till den stora finalen. De slutgiltiga utmärkelserna bedöms vid en galaföreställning av en panel bestående av inbjudna kunder, som ombeds att granska vårt arbete och belöna våra kreativa designers.