Smurfit Kappa - Processkontroll

Processkontroll

 

Vad är det?

Effektiv kontroll och utformning av våra processer gör att vi kan producera produkter med en hög och jämn kvalitet till lägsta kostnad. Vi använder den senaste experimentella och statistiska modelleringsforskningen för att kontrollera och förbättra produktionsprocesserna för papper, kartong eller förpackningar.

Vår strategi

Vi har ett nätverk av Operation Excellence-team som använder viktiga driftsstandarder för att tillhandahålla de kritiska parametrar och inställningar som behövs för att driva processen på ett framgångsrikt och konsekvent sätt.

På vilket sätt gynnar det dig?

Alla Smurfit Kappa-platser kontrollerar och registrerar kvalitet enligt samma normer, vilket garanterar att våra kunder får samma kvalitet och service i hela vårt kompletta leveransnät.  Rätt processer kommer att ge rätt resultat. 

Vill du veta mer?

Oavsett om det är ett besök på något av våra Experience Centre för att få inspiration, eller ett kort samtal med någon av våra experter, ser vi gärna att du hör av dig.

Kontakta oss