Vad vi kan hjälpa dig med i dag?

Utmärkelser

Vi får kontinuerligt erkännanden och utmärkelser våra samordnade insatser som tillsammans med kunder, vilket hjälper oss att nå våra mål kring ”Innovation för affärsframgång”.

Vi delar gärna några exempel på erkännanden av våra innovationsresultat.