Wiadomość od Dyrektora Generalnego

 

Smurfit Kappa jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji opakowań papierowych, składającym się z zespołu złożonego z ponad 48 000 osób, działającym w 36 krajach świata. Lojalność, uczciwość i szacunek to podstawowe wartości i fundamenty, na których zbudowana jest ta organizacja.

Jednak to, jak działamy indywidualnie i jako Grupa, świadczy o tym, kim jesteśmy i czego inni od nas oczekują.  Nasze dalsze sukcesy zależą od tego, czy podejmowane przez nas działania są nie tylko zgodne z prawem, ale także etyczne.

Nasz Kodeks Postępowania i nowa, poufna usługa Zabierz Głos, zawierają przewodnik dotyczący naszych wspólnych obowiązków prawnych i etycznych, wskazujący nam informacje i zasoby, których potrzebujemy, aby podejmować właściwe decyzje w pracy.

Usługa Zabierz Głos została wprowadzona w celu zapewnienia, że w przypadku podejrzenia nadużycia lub potencjalnego nadużycia, można to zgłosić w sposób łatwy i poufny, bez obawy o możliwość zemsty.

Smurfit Kappa naprawdę ceni pracowników, którzy mówią o swoich wątpliwościach. Jeśli uważasz, że istnieje problem i nie jesteś pewien, jakie działania należy podjąć, zachęcamy do tego, aby zasięgnąć porady; lub jeśli widzisz coś, co uważasz za niewłaściwe, zawsze stań w obronie tego, co słuszne i zgłoś to.

Możesz zgłaszać swoje obawy w zaufaniu za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym poczty elektronicznej, telefonu i internetu.  Wszelkie zgłoszenia w dobrej wierze i zastrzeżenia są obsługiwane przez niezależną stronę trzecią.

Pamiętaj, że Twoje oddanie zasadom naszego Kodeks postępowania, pokazuje innym, że jako Grupa, która działa na całym świecie, działamy w sposób etyczny, uczciwy i rzetelny.

Dziękujemy za to, że przyczyniliście się Państwo do utrzymania naszych podstawowych wartości, jakimi są Lojalność, Uczciwość i Szacunek.

Tony Smurfit

Dyrektor Generalny                                  

Grupy Smurfit Kappa