Oświadczenie Dyrektora Generalnego

 

Smurfit Kappa jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji opakowań papierowych. Nasz zespół liczy ponad 47 tysięcy osób pracujących w 36 krajach świata. Lojalność, uczciwość i szacunek to podstawowe wartości oraz fundamenty, na których zbudowana jest nasza organizacja.

To jak postępujemy, zarówno indywidualnie, jak i jako organizacja, świadczy o tym, kim jesteśmy i czego można się po nas spodziewać. Nasze dalsze sukcesy zależą od tego, czy podejmowane przez nas działania są nie tylko zgodne z prawem, ale także etyczne.

Nasz Kodeks Postępowania postępowania stanowi kompleksowy poradnik dotyczący prawnych i etycznych zobowiązań każdego z nas. Zawiera on wszystkie informacje i zasoby, niezbędne do podejmowania właściwych decyzji w ramach prowadzonej działalności.

Uruchomiliśmy serwis Seak Up, aby w przypadku podejrzenia popełnienia lub stwierdzenia nadużycia, można było to zgłosić w sposób łatwy, poufny i bezpieczny.

W Smurfit Kappa bardzo cenimy pracowników, którzy wyrażają swoje wątpliwości i zgłaszają uwagi. Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub nie jesteś pewien jakie działania podjąć - zachęcamy do zasięgnięcia porady. Jeśli dostrzegasz nieprawidłowości lub zauważysz coś niewłaściwego, zawsze postępuj zgodnie z naszymi zasadami oraz zgłoś taki incydent.

Swoje obawy możesz przekazać w dyskretny i bezpieczny sposób za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, takich jak poczta elektroniczna, telefon czy Internet.  Wszystkie zgłoszenia i zastrzeżenia są obsługiwane przez niezależny podmiot zewnętrzny.

Pamiętaj, że Twoje działanie zgodne z zasadami naszego Kodeks Postępowania wpływa na wizerunek naszej organizacji, pokazuje innym, że jako firma działamy w sposób etyczny, uczciwy i rzetelny.

Dziękuję za Wasz wkład w przestrzeganie naszych podstawowych wartości, jakimi są: lojalność, uczciwość i szacunek.

Tony Smurfit

Dyrektor Generalny Grupy Smurfit Kappa