Zabierz Głos - Usługi

 

Etyczne podejście we wszystkim, co robimy

W 2019 roku Grupa pracowała nad projektem poświęconym ocenie procesów zarządzania etyką i ładu w celu:

Zapewnienia udoskonalonego kanału sprawozdawczego i procesu zarządzania sprawami zgodnego z trzema podstawowymi zasadami zawartymi w Kodeksie postępowania Smurfit Kappa: przestrzeganie prawa, etyczne zachowanie oraz zaangażowanie w jakość i obsługę.

Zapewnienia naszym pracownikom prawa do zabrania głosu i możliwość zgłaszania całkowicie w tajemnicy nadużyć lub potencjalnych nadużyć za pośrednictwem niezależnego kanału, bez obawy przed zemstą.

Naszą ambicją było zapewnienie najlepszego procesu, z usługą infolinii dostępną dla wszystkich pracowników, od pracowników biurowych do pracowników produkcji, dla wszystkich kluczowych narzędzi komunikacyjnych, wliczając telefon, e-mail i internet, w prawie 20 różnych językach.

W tym celu uruchomiono platformę "Zabierz Głos", która umożliwia wszystkim zainteresowanym stronom łatwe i poufne zgłaszanie wszelkich problemów lub przypadków niewłaściwego postępowania. Usługa jest dostępna w trybie 24/7/365 i gwarantuje użytkownikom poufność i/lub anonimowość oraz gwarancję braku obaw przed zemstą.

Wspierając tę nową inicjatywę, dokonaliśmy również przeglądu naszego Kodeksu Postępowania w Biznesie i połączyliśmy naszą Politykę zgłoszeń w dobrej wierze i Kodeks zgłaszania nieprawidłowości w jedną politykę.

Aby przejść bezpośrednio do niezależnie obsługiwanej strony internetowej Zabierz Głos, wystarczy kliknąć tutaj.