Serwis Speak Up | Standardy etyczne | Smurfit Kappa

Serwis Speak Up

 

Etyczne podejście

W 2019 roku nasza organizacja pracowała nad projektem poświęconym przeglądowi procesów zarządzania etyką w Grupie, w celu:

  • przygotowania udoskonalonego kanału raportowania i usprawnienie procesu zarządzania sprawami, zgodnie z trzema podstawowymi zasadami zawartymi w Kodeksie Postępowania Smurfit Kappa: przestrzeganie prawa, etyczne zachowania oraz zaangażowanie w jakość i obsługę;
  • umożliwienia wszystkim pracownikom zgłaszania, w sposób poufny i całkowicie dla nich bezpieczny, wszelkich nieprawidłowości lub potencjalnych nadużyć za pośrednictwem niezależnych kanałów. 

Naszą celem było przygotowanie jak najlepszego procesu realizowanego poprzez infolinię dostępną dla wszystkich pracowników (od biur po produkcję) i obsługującą wszystkie kluczowe narzędzia komunikacyjne: telefon, e-mail i Internet. Chcieliśmy zapewnić serwis dostępny w 20 różnych językach, aby maksymalnie ułatwić komunikację i spełnić potrzeby wszystkich naszych pracowników z różnych regionów świata i kultur.

W tym celu uruchomiliśmy serwis Speak Up, który umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom łatwe, poufne i bezpieczne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i przypadków niewłaściwego postępowania. Usługa jest dostępna w trybie 24/7/365 i gwarantuje użytkownikom całkowitą poufność, anonimowość oraz pełne bezpieczeństwo, bez obaw przed ewentualną zemstą.

W ramach prac nad nową inicjatywą, dokonaliśmy również rewizji naszego Kodeksu postępowania oraz zintegrowaliśmy Politykę działania w dobrej wierze z Kodeksem zgłaszania nieprawidłowości w jeden dokument. 

Aby przejść bezpośrednio serwisu Speak Up, wystarczy kliknąć tutaj.