Leśnictwo

 

Wszystkie opakowania papierowe produkowane są z włókien drzewnych, surowca naturalnego i odnawialnego.

75% włókien używanych w Smurfit Kappa pochodzi z recyklingu, a tylko 25% pochodzi bezpośrednio ze świeżego drewna.

Przestrzegamy bardzo rygorystycznych standardów, aby zagwarantować, że całe drewno dostarczane do naszych zakładów spełnia najwyższe standardy etyczne. Surowiec ten pochodzi bezpośrednio z naszych plantacji (w Ameryce Łacińskiej), albo od zaufanych i certyfikowanych dostawców (Europa). Opracowaliśmy spójne reguły w odniesieniu do naszych dostaw drewna. Większość naszych zakładów leśnych posiada certyfikat kontroli pochodzenia (FSC® lub PEFC™), a nadrzędnym celem jest 100% zgodność z obowiązującymi przepisami.

Całość używanego drewna pochodzi z lasów uprawnych (w przeciwieństwie do lasów pierwotnych). Do produkcji papieru wykorzystujemy głównie drewno nie nadające się do innych zastosowań przemysłowych.  Dlatego działamy jako uzupełnienie innych gałęzi przetwórstwa związanych z drewnem. Nasze drewno pochodzi głównie z trzech rodzajów źródeł:

  • przerzedzanie lasów – niedojrzałe drzewa z lasu uprawnego, aby pozostałe mogły osiągnąć zdrową dojrzałość,
  • dojrzałe wierzchołki drzew i gałęzie (drewno okrągłe trafia do tartaków)
  • odpady tartaczne (płyty, wióry i pył) - z branży budowlanej i drzewnej.

Aby zmaksymalizować efektywność wykorzystania drewna, pozostałości takie jak kora, resztki leśne czy pniaki wykorzystujemy do wytwarzania biogenicznego ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnych kotłach na biomasę. Pomaga to zaspokoić potrzeby energetyczne naszych celulozowni, ograniczając jednocześnie emisję CO2 z paliw kopalnych. 

Nasza polityka zrównoważonego pozyskiwania zawiera kodeksy postępowania w odniesieniu do wszystkich dostaw produktów z drewna, niezależnie od tego, czy pochodzą one z naszych własnych lasów, czy też są zakupione od zewnętrznych dostawców. Niniejsza polityka ma zastosowanie w każdym z krajów, w których prowadzimy działalność:
 
Kolumbia

Nasze największe plantacje leśne znajdują się w Kolumbii, gdzie posiadamy 67 500 hektarów, z czego 64% to plantacje komercyjne, 31% to chronione lasy naturalne, a 5% to infrastruktura.

Nasze wysiłki skupiają się na doskonaleniu genetycznym sadzonych przez nas gatunków (sosna i eukaliptus), ich ochronie fitosanitarnej oraz najlepszych praktykach szkółkarskich i leśnych, które pozwalają na wysoką produktywność przy minimalnej powierzchni gruntu. Nie wykorzystujemy modyfikacji genetycznej (GMO). Od 2003 roku nasz kolumbijski las funkcjonuje w ramach systemu zarządzania certyfikowanego zgodnie z Forest Stewardship Council (FSC®).

Hiszpania

Działamy w ramach zrównoważonego systemu gospodarki leśnej, który został certyfikowany zgodnie z Programem Zatwierdzania Certyfikacji Leśnej (PEFC™). Central Forestal, wyspecjalizowana firma leśna, od 1968 roku dba o relacje z właścicielami lasów, zaopatruje nasze tartaki w Hiszpanii, a także tartaki w regionie, które jednocześnie dostarczają swoje produkty uboczne do naszych papierni i zapewniają pełną zgodność z zasadami grupy Smurfit Kappa. Ich łańcuch dostaw jest certyfikowany w ramach systemów PEFC™ i FSC®.
 
Francja

Las sosny nadmorskiej w Akwitanii zajmuje powierzchnię 0,9 miliona hektarów. Ten las uprawny należy do prywatnych właścicieli. Jest zarządzany w sposób zrównoważony i posiada certyfikaty PEFC™ i FSC® Controlled Wood
 
Smurfit Kappa Comptoir du Pin, wyspecjalizowana firma z branży leśnej, od ponad 60 lat współpracuje z prywatnymi właścicielami i instytutami badań leśnych, aby poprawić konkurencyjność lasów pod względem genetyki, ochrony fitosanitarnej i metod zbioru.
 
Od 2010 roku firma Smurfit Kappa Comptoir du Pin rozwinęła działalność polegającą na wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej z pniaków drzew. 
 
FSC i PEFC
Uznajemy i wykorzystujemy dwa wiodące międzynarodowe programy certyfikacji lasów, Radę Gospodarki Leśnej (FSC®) i Program Zatwierdzenia Certyfikacji Leśnej (PEFC™).