Wizja i strategia

 

Naszą wizją jest to, aby być globalnie uznawanym przedsiębiorstwem, dynamicznie rozwijającym się, zapewniającym bezpieczne i najlepsze zyski wszystkim interesariuszom.

Sposób, w jaki to robimy, wykracza poza dynamiczną wydajność biznesową. Mocno wierzymy w naszą odpowiedzialność wobec naszych ludzi, naszego środowiska i krajów, w których działamy.
Dla naszych pracowników opracowaliśmy najlepsze w branży praktyki pracy, aby pomóc im osiągnąć sukces poprzez rozwój kariery oraz poprzez nagradzanie i zatrzymywanie ich w naszej organizacji.

Dla klientów jesteśmy zaangażowani w zapewnianie innowacyjnych, zorientowanych na klienta, zrównoważonych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie opakowań i logistyki.

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska polega na jego ochronie i ciągłym ulepszaniu naszych wyników, dzięki zmniejszeniu emisji i ograniczeniu naszego negatywnego wpływu na środowisko. W krajach, w których działamy, stawiamy sobie cele w zakresie najlepszych praktyk, aby pomóc lokalnym społecznościom czerpać korzyści z naszej obecności.

Wszystkie te wartości razem napędzają nasz sukces i definiują to kim jesteśmy. Dowiedziono, że te wartości i standardy doskonałości zapewniają najlepszą wydajność naszym klientom oraz najlepsze wyniki wszystkim naszym interesariuszom.