Smurfit Kappa | Wizja i strategia | Producent opakowań

Wizja i strategia

 

Chcemy być dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które cieszy się  uznaniem na całym świecie oraz zapewnia bezpieczne i stabilne wartości wszystkim interesariuszom.

Sposób, w jaki realizujemy naszą wizję, wykracza poza ramy dynamicznej działalności biznesowej. Mocno wierzymy w naszą odpowiedzialność wobec pracowników, środowiska naturalnego i społeczności, w których prowadzimy naszą działalność.

Dla naszych pracowników tworzymy motywujące środowiska pracy. Opracowaliśmy najlepsze w branży zasady pracy, tak aby mogli osiągać sukcesy i rozwijać swoje kariery, być doceniani i nagradzani za swoje osiągnięcia.  Naszym pracownikom zapewniamy możliwości rozwoju zawodowego poprzez programy szkoleniowe, mentoring i wsparcie przy planowaniu ścieżki kariery. 

Naszym klientom dostarczamy innowacyjne, szyte na miarę, zrównoważone i rentowne rozwiązania w zakresie opakowań i logistyki. Naszym celem jest zaspokojenie ich wszelkich potrzeb, przy zachowaniu dbałości o stan środowiska i osiąganie jak najlepszych efektów ekonomicznych. Nieustannie doskonalimy nasze produkty i usług, aby sprostać oczekiwaniom i wyznaczać nowe standardy w dziedzinie opakowań i logistyki.

Naszym zobowiązaniem względem środowiska naturalnego jest nieustanna poprawa naszych działań poprzez zmniejszanie emisji i ograniczanie negatywnego wpływu. W każdym kraju, w którym prowadzimy działalność, staramy się stosować jak najlepsze praktyki i korzystnie wpływać na lokalne społeczności. W tym zakresie zawsze stawiamy sobie ambitne cele, by wspierać lokalne inicjatywy i przyczyniać się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.

Wszystkie te wartości stanowią podstawę naszego sukcesu i definiują nas jako organizację. Wiemy, że zachowanie najwyższych standardów przynosi najlepsze efekty dla naszych klientów i innych interesariuszy.