2022-10-13T00:00:00

Smurfit Kappa investerer 100 millioner dollar for å redusere utslippene i Colombia

Topp moderne biomassekjele som skal drives av organisk avfall fra papirfremstillingsprosessen

Smurfit Kappa, som er verdensledende innen papirbasert emballasje, skal investere nesten 100 millioner dollar i en bærekraftig biomassekjele for å redusere de globale Scope 1 og Scope 2 CO2-utslippene med cirka 6 prosent. 

Dette ambisiøse prosjektet er det nyeste eksempelet på sirkulariteten som gjennomsyrer selskapets virksomhet. Smurfit Kappa har implementert biomassekjeler flere andre steder, inkludert ved papirfabrikkene i Nervión, Piteå og Sangüesa i Europa.

Kjelen, som skal bygges ved papirfabrikken i Yumbo i Colombia, erstatter de fossile brenslene som brukes i dag, med forskjellige typer organisk avfall, slik at det kan produseres renere energi. Det organiske avfallet består av furu- og eukalyptusbark fra selskapets egne skoger, avfall fra trebehandlingsanlegget samt aske og slam som oppstår under papirfremstillingsprosessen. 

Når den nye kjelen er i drift, vil fabrikkens forbruk av fossilt brensel reduseres i stor grad, og det vil også føre til betydelige kostnadsbesparelser. 

Laurent Sellier, CEO for Smurfit Kappa The Americas, sier: «Denne investeringen forsterker vårt fokus på Colombia som et strategisk vekstmarked, og på bærekraftsmålene våre. Ved å ta i bruk denne topp moderne biomassekjelen tar vi et ytterligere skritt mot våre netto utslippsmål innen 2030, for å ta vare på miljøet og skape en grønnere verden.» 

Alvaro J. Henao, CEO for Smurfit Kappa Colombia, legger til: «Denne kjelen er et eksempel på sirkulariteten som danner grunnlaget for bærekraftstrategien vår, og som preger hele virksomheten vår, siden vi nå kan bruke vårt eget avfall på en ny måte. Det er også et veldig viktig prosjekt for regionen, siden det bidrar til å utvide bruken av fornybar energi, og tidspunktet er også riktig, siden den globale etterspørselen etter papir stadig øker.»

Det forventes at den nye kjelen kan tas i bruk i slutten av 2024.